Jídelna

Při přípravě pokrmů v MŠ se postupuje podle předepsaných receptur a platných vyhlášek.

  • Jídelníček sestavuje vedoucí stravovny tak, aby byl pestrý a současně splňoval základní dávku živin (maso, tuky, mléko, ryby, luštěniny apod.), které denně kontroluje propočtem ve spotřebním koši.
  • Při sestavování jídelníčku bere také na zřetel přání dětí zařazovat jejich oblíbená jídla.
  • Svojí pestrostí a různorodostí se jídelníček velmi liší od domácího, což je správné.
  • Děti tak poznávají jiná jídla, dost často pro ně dosud neznámá.

Pitný režim mají děti zajištěný po dobu celého dne, i při pobytu venku na zahradě. Během svačin a oběda je doplňován mléčným ochuceným (neochuceným) nápojem nebo čajem, převážně ovocným, mošty, sirupy a čistou vodou. V rámci sebeobsluhy si předškolní děti dvakrát týdně vyzkouší podle chuti namazat chléb pomazánkou. 

 

Odhlášení odpoledních svačin  je nutné oznámit nejpozději do 10:00 hodin.

 

Pro školní rok 2023/2024 je od 1. září 2023 stanovena částka za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 450,- Kč.

 

Rada města na svém jednání dne 29.04.2024 schválila jednotnou výši úplaty za předškolní vzdělávání (školkovné)
pro školní rok 2024/2025 ve výši 600,00 Kč/měsíc (R.usn.č. 0426/2024).