Poplatky

 

Návrhy a připomínky ke školní jídelně na e-mail : jídelna@mspch.

 

Pro školní rok 2020 – 2021 z důvodu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

A) – děti do 6 let:                                                  B) – děti od 7 let:

Přesnídávka         8,- Kč                             Přesnídávka                   8,- Kč

Oběd                     20,- Kč                             Oběd                               22,- Kč

Svačina                  7,- Kč                              Svačina                           7,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………….

Celodenní strava     35,- Kč                     Celodenní strava           38,- Kč

 

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1.9.2020

 

 

 

 Termín výběrů a výplat za stravné: 

 VÝBĚR POPLATKŮ A VÝPLATA PŘEPLATKŮ  ZA STRAVNÉ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:  6/2021

 

10.6.                  6:30 – 10:30              

11.6.                                       VEDOUCÍ ŠJ nebude

14.6.                                         11:00 – 15:00

15.6.                  6:30 – 10:30   

nejpozději:

16.6.                                         11:00 – 15:00

 

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ :  4,5,6/2021  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET V MĚSÍCI:   7/2021

———————————————————————————————————–

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání (300,- Kč) je možné hradit také trvalým příkazem:

částka :    1050,- Kč (stravné a úplata)……………..strávník 3-6 let

                    750,- Kč (stravné) ………………………..strávník 3-6 let

                    800,- Kč (stravné)  ………………………. strávník 7-10 let

           

na č. účtu : 524819359

kód banky : 0800

var.symbol : evidenční číslo strávníka (k vyzvednutí u vedoucí Šj)

– platby provádět k 15.dni v měsíci