Poplatky

 

 

Návrhy a připomínky ke školní jídelně na e-mail : jídelna@mspch.cz

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 JE OD 1. ZÁŘÍ 2023 STANOVENA ČÁSTKA ZA ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 450,- Kč

 

Rada města na svém jednání dne 29.04.2024 schválila jednotnou výši úplaty za předškolní vzdělávání (školkovné)
pro školní rok 2024/2025 ve výši 600,00 Kč/měsíc (R.usn.č. 0426/2024). 

Žádáme rodiče, aby na svých běžných účtech od 8/2024 měli opravenou zálohovou částku pro trvalé příkazy.

(viz níže … bude v červenci opraveno)

 

Poplatky za stravné pro školní rok 2023 – 2024 z důvodu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

 

A) – děti do 6 let:                                                  B) – děti od 7 let:

Přesnídávka            10,- Kč                            Přesnídávka                 10,- Kč

Oběd                         23,- Kč                             Oběd                             26,- Kč

Svačina                      9,- Kč                              Svačina                          9,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………….

Celodenní stravné   42,- Kč                     Celodenní strava           45,- Kč

(včetně pitného režimu)

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1.1.2023

 

——————————————————————————————————————————-

Prázdninový provoz 2024 pro všechny přihlášené děti bude tento rok zpoplatněn v souladu s Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

Školkovné v době prázdninového provozu:

  • platí se poměrná část školkovného v dané MŠ za dobu, kdy má školka otevřeno (netýká se dětí v posledním roce předškolního vzdělávání)
  • pokud přihlášené dítě nebude docházku v době otevření MŠ využívat, vrací se částka pouze za stravné (školkovné NE)
  • informace k platbám vám v červnu zašle sms zprávou vedoucí ŠJ

V naší MŠ bude pro měsíc červenec stanoven poplatek ve výši 206,- Kč.

———————————————————————————————————————————————————

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 U VEDOUCÍ JÍDELNY NA MĚSÍC:  6,7/2024

11.6.                6:45 – 10:15             —————-
12.6.                 —————–            11:15 – 14:45
13.6.               6:45 – 10:15              —————-
NEJPOZDĚJI!!!
17.6.                 —————–             11:15 – 14:45

POKUD JE DÍTĚ PŘIHLÁŠENO NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ, BUDOU POPLATKY ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ Z PŘEPLATKŮ PŘEDEM ODEČTENY.

 

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ:  4,5,6/2024  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET (poslední pracovní den) V MĚSÍCI:  7/2024

 


   ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY VEDOUCÍ ŠJ: 

19.6.                    11:00 – 13:30

20.6.                      6:15 – 8:30

      

Záloha hrazena trvalým příkazem pro školní rok 2023/2024

školné (450,-Kč) + stravné (900,-Kč) =     1.350,-Kč

školné (    0,-Kč) + stravné (900,-Kč) =         900,-Kč 

                            (děti, které dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

školné (    0,-Kč) + stravné (950,-Kč) =         950,-Kč   

                           (děti, které dovrší 7 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

 

číslo účtu: 524819359 / 0800   (nejpozději do 15 dne v měsíci)

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1. 9. 2023