Poplatky

 

Návrhy a připomínky ke školní jídelně na e-mail : jídelna@mspch.cz

 

Pro školní rok 2022/2023 je od 1. září 2021 stanovena částka za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 350,- Kč.

 

Poplatky za stravné pro školní rok 2022 – 2023 z důvodu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

 

A) – děti do 6 let:                                                  B) – děti od 7 let:

Přesnídávka           10,- Kč                            Přesnídávka               10,- Kč

Oběd                         23,- Kč                             Oběd                             26,- Kč

Svačina                      9,- Kč                              Svačina                          9,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………….

Celodenní stravné   42,- Kč                     Celodenní strava           45,- Kč

(včetně pitného režimu)

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1.1.2023

 

——————————————————————————————————————————————————

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 U VEDOUCÍ JÍDELNY NA MĚSÍC:  3/2023

10.3.              ————–        10:45 – 14:15

13.3.              ————–        11:15 – 14:45

14.3.              6:30 – 10:15        ————–

15.3.               ————–        11:15 – 14:45

nejpozději!!!

16.3.              6:30 – 10:15        ————–

                       

   

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ :  1,2,3/2023  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET (poslední pracovní den) V MĚSÍCI:   4/2023

———————————————————————————————————–

Záloha hrazena trvalým příkazem:

školné (350,-Kč) + stravné (900,-Kč) =     1.250,-Kč

školné (    0,-Kč) + stravné (900,-Kč) =         900,-Kč   (děti, které dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

školné (    0,-Kč) + stravné (950,-Kč) =         950,-Kč   (děti, které dovrší 7 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

 

číslo účtu: 524819359 / 0800   (nejpozději do 15 dne v měsíci)

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1. 1. 2023