Poplatky

 

Návrhy a připomínky ke školní jídelně na e-mail : jídelna@mspch.cz

 

POPLATKY ZA STRAVNÉ :…………..DO 31.8.2020…    !!!!!!!!!!!!! (změna viz. informace)

 Pro školní rok 2019 – 2020 z důvodu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

A) – děti do 6 let:                                                  B) – děti od 7 let:

Přesnídávka         7,- Kč                             Přesnídávka                   7,- Kč

Oběd                     18,- Kč                             Oběd                              20,- Kč

Svačina                  6,- Kč                             Svačina                           6,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………….

Celodenní strava     31,- Kč                     Celodenní strava           33,- Kč

 

Záloha hrazena trvalým příkazem se nemění!!!

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 3.9.2018

 

Termín výběrů a výplat za stravné:

VÝBĚR POPLATKŮ A VÝPLATA PŘEPLATKŮ  ZA STRAVNÉ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:  6/2020

10.6.       —————       11:00 – 15:00

11.6.        6:30 – 10:30   ——————

12.6.       —————       13:00 – 14:30

15.6.       —————       11:00 – 15:00 

nejpozději:

16.6.       6:30 – 10:30   ——————

 

 

 

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ : 4,5,6/2020  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET V MĚSÍCI:   7/2020

 

———————————————————————————————————–

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání (300,- Kč) je možné hradit také trvalým příkazem:

částka :    1000,- Kč (stravné a úplata)……………..strávník 3-6 let

                   1050,- Kč ( stravné a úplata) ……………strávník 7-10 let

                    700,- Kč (stravné) ………………………..strávník 3-6 let

                    750,- Kč (stravné)  ………………………. strávník 7-10 let

           

na č. účtu : 524819359

kód banky : 0800

var.symbol : evidenční číslo strávníka (k vyzvednutí u vedoucí Šj)

– platby provádět k 15.dni v měsíci