Poplatky

 

Návrhy a připomínky ke školní jídelně na e-mail : jídelna@mspch.

 

Pro školní rok 2020 – 2021 z důvodu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

A) – děti do 6 let:                                                  B) – děti od 7 let:

Přesnídávka         8,- Kč                             Přesnídávka                   8,- Kč

Oběd                     20,- Kč                             Oběd                              22,- Kč

Svačina                  7,- Kč                              Svačina                           7,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………….

Celodenní strava     35,- Kč                     Celodenní strava           38,- Kč

 

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1.9.2020

 

 

 

 Termín výběrů a výplat za stravné:

VÝBĚR POPLATKŮ A VÝPLATA PŘEPLATKŮ  ZA STRAVNÉ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:  1/2021

 

11.1.          11:00 – 15:00

12.1.           6:30 – 10:30

13.1.          11:00 – 15:00

14.1.           6:30 – 10:30 

nejpozději:

15.1.         10:30 – 14:30

 

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ : 1,2,3/2021  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET V MĚSÍCI:   4/2021

———————————————————————————————————–

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání (300,- Kč) je možné hradit také trvalým příkazem:

částka :    1050,- Kč (stravné a úplata)……………..strávník 3-6 let

                    750,- Kč (stravné) ………………………..strávník 3-6 let

                    800,- Kč (stravné)  ………………………. strávník 7-10 let

           

na č. účtu : 524819359

kód banky : 0800

var.symbol : evidenční číslo strávníka (k vyzvednutí u vedoucí Šj)

– platby provádět k 15.dni v měsíci