Poplatky

 

Návrhy a připomínky ke školní jídelně na e-mail : jídelna@mspch.cz

 

POPLATKY ZA STRAVNÉ :

 Pro školní rok 2019 – 2020 z důvodu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

A) – děti do 6 let:                                                  B) – děti od 7 let:

Přesnídávka         7,- Kč                             Přesnídávka                   7,- Kč

Oběd                     18,- Kč                             Oběd                              20,- Kč

Svačina                  6,- Kč                             Svačina                           6,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………….

Celodenní strava     31,- Kč                     Celodenní strava           33,- Kč

 

Záloha hrazena trvalým příkazem se nemění!!!

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 3.9.2018

 

Termín výběrů a výplat za stravné:

VÝBĚR POPLATKŮ A VÝPLATA PŘEPLATKŮ  ZA STRAVNÉ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:  1/2020

   9.1.              6:30 – 10:30           ————-                                       

 10.1.             —————-             10:30 – 14:30   

 13.1               —————-             11:00 – 15:00  

 14.1.              6:30 – 10:30           ————-                                                        

NEJPOZDĚJI:

 15.1.             —————-           11:00 – 15:00                   

 

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ : 1,2,3/2020  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET V MĚSÍCI:   4/2020

 

 

———————————————————————————————————–

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání (300,- Kč) je možné hradit také trvalým příkazem:

částka :    1000,- Kč (stravné a úplata)……………..strávník 3-6 let

                   1050,- Kč ( stravné a úplata) ……………strávník 7-10 let

                    700,- Kč (stravné) ………………………..strávník 3-6 let

                    750,- Kč (stravné)  ………………………. strávník 7-10 let

           

na č.účtu : 524819359

kód banky : 0800

variab.symbol : evidenční číslo strávníka  (k vyzvednutí u vedoucí Šj)

– platby provádět k 15.dni v měsíci