Poplatky

 

 

Návrhy a připomínky ke školní jídelně na e-mail : jídelna@mspch.cz

 

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 JE OD 1. ZÁŘÍ 2023 STANOVENA ČÁSTKA ZA ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝŠI 450,- Kč

Žádáme rodiče, aby na svých běžných účtech opravili zálohovou částku pro trvalé příkazy.

(viz níže)

 

Poplatky za stravné pro školní rok 2022 – 2023 z důvodu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

 

A) – děti do 6 let:                                                  B) – děti od 7 let:

Přesnídávka           10,- Kč                            Přesnídávka                10,- Kč

Oběd                         23,- Kč                             Oběd                             26,- Kč

Svačina                      9,- Kč                              Svačina                          9,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………….

Celodenní stravné   42,- Kč                     Celodenní strava           45,- Kč

(včetně pitného režimu)

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1.1.2023

 

——————————————————————————————————————————-

VÝBĚR POPLATKŮ  ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 U VEDOUCÍ JÍDELNY NA MĚSÍC:  2/2024

12.2.               ——————              11:15 – 14:45

13.2.                6:45 – 10:15                —————-

14.2.               ——————             11:15 – 14:45

NEJPOZDĚJI!!!
15.2.                6:45 – 10:15                —————-

 

  PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ :  1,2,3/2024  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT       NA ÚČET (poslední pracovní den) V MĚSÍCI:   4/2024


   ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY VEDOUCÍ ŠJ: 

12.3.                      6:15 – 8:30

13.3.                   12:00 – 16:00

      

  

 

Záloha hrazena trvalým příkazem: od 1.9.2023 !!!!!

školné (450,-Kč) + stravné (900,-Kč) =     1.350,-Kč

školné (    0,-Kč) + stravné (900,-Kč) =         900,-Kč 

                            (děti, které dovrší 6 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

školné (    0,-Kč) + stravné (950,-Kč) =         950,-Kč   

                           (děti, které dovrší 7 let ve školním roce …  1.9. – 31.8.)

 

číslo účtu: 524819359 / 0800   (nejpozději do 15 dne v měsíci)

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (určené vedoucí šj)

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1. 9. 2023