Poplatky

 

Návrhy a připomínky ke školní jídelně na e-mail : jídelna@mspch.

 

Pro školní rok 2022 – 2023 z důvodu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

 

 

A) – děti do 6 let:                                                  B) – děti od 7 let:

Přesnídávka             9,- Kč                             Přesnídávka                  9,- Kč

Oběd                         20,- Kč                             Oběd                             22,- Kč

Svačina                      8,- Kč                              Svačina                          8,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………….

Celodenní stravné   37,- Kč                     Celodenní strava           39,- Kč

(včetně pitného režimu)

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 1.1.2022

 

 

Termín výběrů a výplat za stravné: 

 VÝBĚR POPLATKŮ A VÝPLATA PŘEPLATKŮ  ZA STRAVNÉ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:  12/2022

            

 

  9.12.             ————–       10:45 – 14:15

12.12.              ————–       11:15 – 14:45

13.12.            6:30 – 10:15        ————–

14.12.            ————–        11:15 – 14:45

nejpozději!!!

15.12.            6:30 – 10:15        ————–

                       

   

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ :  10,11,12/2022  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET (poslední pracovní den) V MĚSÍCI:   12/2022

———————————————————————————————————–

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání (350,- Kč) je možné hradit také trvalým příkazem:

částka :    1150,- Kč (stravné a úplata)……………..strávník 3-6 let

                    800,- Kč (stravné) ………………………..strávník 3-6 let

                    850,- Kč (stravné)  ………………………. strávník 7-10 let

           

na č. účtu : 524819359

kód banky : 0800

var. symbol : evidenční číslo strávníka (k vyzvednutí u vedoucí Šj)

– platby provádět k 15.dni v měsíci