AKTUALITY

 

Informace pro rodiče dětí, které se připravovaly na „Vítání občánků“.

Vzhledem k epidemiologické situaci (zejména, že děti v MŠ nejsou testovány) je program dětí z MŠ při vítání v lednu a únoru zrušen.

 

PĚTILÍSTEK

 

Milí rodiče,

přejeme vám úspěšné vkročení do nového roku 2022, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a pohody.

 

Minulý, covidově náročný rok se nám podařilo zakončit třemi adventními besídkami na terase školy, což nás všechny velmi potěšilo. Děti si též na závěr roku užily bohatou vánoční nadílku pod stromečkem, kde našly mnoho nových hraček, moderních a zajímavých stavebnic i didaktických pomůcek.

Vám, rodičům, chceme poděkovat za spolupráci se školkou, za vaši vstřícnost i ochotu a důsledné dodržování všech nařízených opatření. Také za milá ocenění naší práce a úsměvy z pod vašich respirátorů, které nás povzbuzují 🙂

 

A co nás čeká novém roce?

 

 LEDEN

 

Již ve čtvrtek 6. 1. dopoledne navštíví své mladší kamarády a zaměstnance školky  TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD dětí ze třídy Kočiček s novoroční koledou.

 

pátek 7. 1. 2022 v dopoledních hodinách zavítá do školky divadlo s představením „Popletená zimní pohádka“. Děti se můžou těšit na roztomilou maňáskovou pohádku.

 

Ve čtvrtek 13. 1. 2022 přijede za dětmi naše oblíbené divadélko BASTAFIDLI s novou pohádkou „Princezna z obrázku“.

 

Obě divadelní představení jsou hrazena z příspěvků SPOLKU PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.

 

  ÚNOR

 

PLAVECKÝ VÝCVIK pro nejstarší děti (třída Kočiček) začne v úterý 1. 2. 2022.

Přihlášené děti budou na všech 10 lekcí dojíždět minibusem vždy v úterý v době

od 8,45 do 9,30 hodin. Odjezd z MŠ je v 8,15 hodin.

Cena kurzu je 700 Kč, plus částka za dopravu.

 

„Jak se Barborka zatoulala“ je název hudební pohádky na náměty pánů Uhlíře a Svěráka, která děti potěší ve středu 9. 2. 2022 dopoledne. (Též hrazeno z příspěvků SPCH.)

 

Vždy velmi oblíbenou a žádanou besedu s odborníkem (letos přislíbila účast Mgr. Monika Bendová, učitelka 1. stupně ZŠ Školní) na téma „Připravenost dětí na vstup do základní školy“ jsme připravili nejen pro rodiče předškoláků. Tyto besedy bývají pro rodiče přínosné vzhledem k množství důležitých informací a zkušeností z praxe a odborných odpovědí na dotazy účastníků. Termín akce bude včas upřesněn.

 

Únorová oslava MASOPUSTU je naší oblíbenou tradicí, a proto prosíme rodiče, aby svým dětem připravili masopustní masky a převleky. Kdy a jak bude probíhat, a zda opět vyjdeme na masopustní průvod po městě, se dozvíte na informativní nástěnce a na webových stánkách školy.

 

Během února proběhne též VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Paní učitelka Mirka již připravuje vybrané děti, které našim malým spoluobčánkům a jejich rodičům předvedou hudebně recitační program.

 

V týdnu od 21. do 25. února jsou na příbramském okrese JARNÍ PRÁZDNINY. Nahlaste, prosím, třídním učitelkám, zda bude vaše dítě navštěvovat tyto dny mateřskou školu (kvůli plánovaným objednávkám jídla do kuchyně). Děkujeme.

 

A na závěr trochu tolik potřebného optimismu – my všichni si přejeme a moc doufáme, že nám nový rok 2022 přinese jen to dobré, radost při práci s dětmi, vstřícnou vzájemnou domluvu s vámi rodiči a hlavně co nejméně karanténních opatření a zrušených akcí! A k tomu si držme palce!

 

 

Za kolektiv MŠ Perníková chaloupka Vyskočilová Lenka

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

INFORMACE K PLATBÁM DO SPOLKU PERNÍKOVÁ CHALOUPKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na celoškolních schůzkách 14. 9. a 15. 9. 2021 byl všemi přítomnými rodiči odsouhlasen příspěvek do Spolku Perníková chaloupka.

Roční platba za každé dítě činí 1 500,- Kč, pololetní platba 750,- Kč.

V případě, že MŠ navštěvují sourozenci, činí roční platba 2 800,- Kč, pololetní 1 400,- Kč.

Příspěvek, prosím, uhraďte do konce měsíce října 2021, v případě pololetní platby první část do 31. 10. 2021, druhou část do 31. 1. 2022.

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte (dětí).

 

Číslo bankovního účtu Spolku:

27 – 6489840247/0100

S případnými dotazy se obracejte na předsedkyni Spolku p. Lucii Roušarovou (774 665 732).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NADÁLE JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx