AKTUALITY

 

MILÍ RODIČE, MILÉ DĚTI…..A PRÁZDNINY JSOU PRYČ………

Od středy 1. 9. se na vás všechny budeme těšit v naší školce Perníkové chaloupce.

Doufáme, že jste o prázdninách zažili spoustu hezkých zážitků, ale určitě se vám už stýská po kamarádech ze školky. Máme pro vás v letošním školním roce připravena divadélka i sportovní aktivity, tak věříme, že si je společně užijeme!

Novým dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo a chodily k nám rády a s úsměvem…..

A rodiče si můžou přečíst náš informační ,,Pětilístek“ na měsíc září a říjen.

 

 

PĚTILÍSTEK

 

Milí rodiče!

V úvodu našeho Pětilístku bychom Vás chtěli přivítat z prázdnin a dovolené a popřát všem pohodový a klidný školní rok 2021/2022.

V našem dvouměsíčním zpravodaji získáte informace o aktuálních a plánovaných akcích naší MŠ. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách www.skoly.pb.cz//5ms a na hlavní nástěnce u vchodu do MŠ, kde rovněž sledujte aktuální informace ohledně COVIDU 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Prosíme Vás, abyste pečlivě sledovali nástěnky během celého školního roku a případné dotazy konzultovali s třídními učitelkami.

Adresa naší MŠ:

MŠ Perníková chaloupka,  Kutnohorská 101,   26101, Příbram 7                                                                                                                                                          Telefonní číslo: 318 624 487

 

Tento školní rok budou o Vaše děti pečovat:

Ve třídě KUŘÁTEK – paní učitelka Lenka Vyskočilová – zástupkyně ředitelky; paní učitelka Majka Kastnerová a asistentka pedagoga Jana Sirůčková.

Ve třídě PEJSKŮ – paní učitelka Mirka Procházková; paní učitelka Alena Šolarová, kterou bude po dobu její nepřítomnosti zastupovat paní učitelka Jitka Debnárová.

Ve třídě KOČIČEK –  ředitelka Radka Štáhlová, paní učitelka Milena Stoklasová a paní učitelka Lenka Vacková.

O čisté prostředí se postarají paní uklízečky Iva Košáková a Táňa Bicanová. Obědy a svačiny Vašim dětem připraví paní kuchařky Libuška Peterková a Amálka Suková.

Vedoucí školní jídelny, paní Katka Kuncová, bude vybírat platby za stravné a školné (kontakt 777 576 508).

Od 1. 9. 2017 je podle novely školského zákona POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (týká se dětí, které v daném školním roce dosáhnou věku 6 let).    S podrobnějšími informacemi (docházka, omlouvání dětí) budete seznámeni na rodičovské schůzce.

Na SCHŮZKU RODIČŮ tentokrát pozveme rodiče dětí ze třídy KOČIČEK v úterý 14. 9. 2021 a rodiče dětí ze třídy KUŘÁTEK a PEJSKŮ ve středu 15. 9. 2021 vždy od 16,00 hodin. Ředitelka školy společně s paní učitelkami a paní vedoucí jídelny Vám poskytnou informace ohledně výchovně-vzdělávacího programu, výhledu školních akcí, nabídky zájmových aktivit pro nejstarší děti a stravování. Zodpoví Vaše dotazy a Vy, rodiče, budete mít možnost podílet se na schválení rodičovského příspěvku na tento školní rok. PROSÍME VŠECHNY RODIČE O ÚČAST.

Dále prosíme zejména rodiče nově příchozích dětí, aby svým dětem podepsali oblečení i obuv a připravili fotografii o velikosti 4×4 cm, kterou umístíme na uvítací tablo „Jsem ve školce“.

 

Září

V tomto měsíci ponecháme dětem, zejména novým, prostor a čas na ADAPTACI v MŠ.

Na divadelní představení i akce, které budou probíhat přímo v naší MŠ pro všechny děti společně, prosíme rodiče, aby dětem vždy v tento den připravili roušku nebo respirátor.

Ve středu 29. 9. 2021 dopoledne navštíví naši MŠ pan Jakub Rajdl s BUBLINKOVOU SHOW. Vstupné 50 Kč za dítě bude hrazeno z fondu Spolku Perníková chaloupka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Říjen

Pravidelné návštěvy SOLNÉ JESKYNĚ na Březových Horách začnou od měsíce října, kde se vystřídají třídy KUŘAT a PEJSKŮ v cyklu 5 lekcí za 150 Kč. Začínají KUŘÁTKA v pátek 8. 10. dopoledne.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK pro předškoláky je plánován na únor 2022, děti bude možné přihlásit na začátku měsíce ledna. Podrobnosti najdete na INFO nástěnce v šatně KOČIČEK.

Ve středu 6. 10. dopoledne přijede do naší MŠ Bářino toulavé divadlo s pohádkou STRAŠIDÝLKO BAČKŮRKA ANEB JAK SE BAČKŮRKA SKAMARÁDIL. Celkové vstupné 3200 Kč bude hrazeno z fondu Spolku Perníková chaloupka.

Na závěr bych chtěla za celý náš kolektiv popřát dětem, aby se jim ve školce líbilo, našly si nové kamarády a byly tu spokojené.

Moc rády také přivítáme Vaše nové nápady, náměty, pomocnou ruku, ale i připomínky.

Těšíme se na spolupráci s Vámi rodiči a věříme, že nás všechny společně čeká hodně radosti, pohody a společné zábavy.

 

 

Za kolektiv naší školky napsala: Milena Stoklasová

 

 

 

 

 

NADÁLE JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.