AKTUALITY

 

Zveme rodiče dětí předškoláků ze třídy KOČIČEK

na BESÍDKU – ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU

a to v úterý 6.6. od 15,15 hodin.

Těšíme se na Vás. 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

VÁŽENÍ RODIČE,

KDO SI CHCETE STÁHNOUT FOTOGRAFIE SVÝCH DĚTÍ Z TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU, UČIŇTE TAK DO STŘEDY 12.7. 2023 VČETNĚ.

PO TOMTO DATU BUDOU FOTOGRAFIE Z WEBOVÝCH STRÁNEK POSTUPNĚ MAZÁNY, ABY BYLO UVOLNĚNO MÍSTO PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE NAŠE ŠKOLKA OTEVŘENA VE DNECH 3., 4., (5. a 6. 7. – STÁTNÍ SVÁTEK) a 7. ČERVENCE, A NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN 10. 7. – 14. 7. 2023.

POKUD MÁTE V TOMTO TERMÍNU ZÁJEM O DOCHÁZKU VAŠEHO DÍTĚTE DO MŠ PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, NAHLASTE, PROSÍM, DO PÁTKU 19. 5. TŘÍDNÍM UČITELKÁM.

RODIČE DĚTÍ Z OSTATNÍCH PŘÍBRAMSKÝCH ŠKOLEK K NÁM MOHOU SVÉ DĚTI PŘIHLÁSIT DO VÝŠE KAPACITY NAŠÍ ŠKOLY  – NEJPOZDĚJI DO 26. 5. 2023.

TENTO TERMÍN JE ZÁVAZNÝ I PRO VÁS, KTEŘÍ CHCETE SVÉ DÍTĚ UMÍSTIT O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH DO JINÉ ŠKOLKY.

V TÝDNU OD 15. 5. – 19. 5. SI VYZVEDNĚTE  PŘIHLÁŠKU NA DOBU URČITOU (PLATNÁ JEN NA PRÁZDNINY 2023).

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PROBÍHÁ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ, PROTO MUSÍ BÝT VAŠE VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA POTVRZENA DĚTSKÝM LÉKAŘEM. DÁLE BUDETE POTŘEBOVAT KOPII EVIDENČNÍHO LISTU, KTERÝ VÁM NA POŽÁDÁNÍ VYSTAVÍ TŘÍDNÍ UČITELKY.

POKUD BUDETE VYUŽÍVAT O PRÁZDNINÁCH PROVOZ I JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL, JE NUTNÉ SE NA TYTO ŠKOLKY PŘIHLÁSIT

OD 22. 5. – 26. 5. 2023.

Mgr. Radka Štáhlová, ředitelka školy

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KAŽDÉ DVA MĚSÍCE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME ZPRAVODAJ PĚTILÍSTEK, VE KTERÉM NAJDETE ZÁKLADNÍ INFORMACE VČETNĚ AKCÍ NA DANÉ OBDOBÍ.

 

PĚTILÍSTEK  

KVĚTEN – ČERVEN

 

Milí rodiče,

v posledním zpravodaji tohoto školního roku Vás seznámíme s připravovanými akcemi pro Vaše děti na poslední dva měsíce před prázdninami.

 

CO CHYSTÁME NA MĚSÍC KVĚTEN?

 

V úterý 2. 5. – proběhne ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ na školní rok 2023/2024 od 10,00 – 16.00 hodin.

Ve čtvrtek 4. 5. – navštíví naší školku učitelé ze ZUŠ Příbram, kteří si pro děti připravili krátký koncert.

V pátek 5. 5. – navštíví děti hasičskou stanici v Příbrami, kde se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ .

V úterý 16. 5. od 16,00 hodin– se uskuteční informativní schůzka pro rodiče dětí, které odjíždí na ŠKOLU V PŘÍRODĚ do Kožlí u Orlíka – v týdnu 12.6.  – 16. 6. Vaše účast na této schůzce je žádoucí.

V úterý 23. 5. nás čeká každoroční SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ po jednotlivých třídách  od 9.30 hodin.

Na 25. 5. chystáme ZAHRADNÍ SLAVNOST, kde vystoupí na pan Raidl se svým zábavným programem. Během tohoto programu budou naši předškoláci PASOVÁNI NA ŠKOLÁKY. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

Besídky v jednotlivých třídách se uskuteční  v průběhu  měsíce května,  června. Datum a začátek bude včas upřesněn na hlavní informativní nástěnce.

 

A CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU?

 

Ve čtvrtek 1. 6. – oslavíme společně DEN DĚTÍ na jednotlivých třídách. Podle počasí budou soutěže, hry – směrovány do prostor školní zahrady.

V pondělí 12 .6. – 16. 6. odjíždí přihlášené děti na ozdravný pobyt na ŠKOLU V PŘÍRODĚ do Kožlí u Orlíka. Přejeme jim hodně sluníčka, aby si mohly užít dny plné her, soutěží a zábavy v krásné přírodě.

V měsíci červnu budeme s dětmi také chodit na dopolední výlety, proto sledujte informativní nástěnky v jednotlivých třídách.

V pátek 23. 6. – vyrazíme na CELOŠKOLNÍ VÝLET NA ČAPÍ HNÍZDO. Tento den mají všechny děti odhlášené stravování, oběd je zajištěn na místě.  Podrobnější Informace budou včas vyvěšeny na hlavní nástěnce.

Závěrem chceme poděkovat Vám všem, kteří jste nám během celého školního roku pomáhali a nebyli k dění v naší školce lhostejní.

A ještě malá poznámka –  nezapomeňte na konci školního roku vyklidit šatny a odnést všechny věci Vašich dětí domů. Děkujeme.

Přejeme Vám krásné prožití letních prázdnin, hodně sluníčka, pohody a hodně radosti s Vašimi dětmi. Našim nastávajícím prvňáčkům přejeme šťastné vykročení do prvních tříd, hodné paní učitelky a prima kamarády. Na Vás ostatní se budeme těšit v září, v novém školním roce 2023/2024.

 

Za kolektiv MŠ Perníková chaloupka zpracovala:  Alena Šolarová

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NADÁLE JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.

Z důvodu zdražování potravin byla s platností od 1.1.2023 zvýšena úplata za školní stravování.

Žádáme rodiče, aby na svých běžných účtech opravili zálohovou částku pro trvalé příkazy.

Bližší informace na webových stránkách šj (JÍDELNA – POPLATKY)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMACE K PLATBÁM DO SPOLKU PERNÍKOVÁ CHALOUPKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na celoškolních schůzkách 13. 9. a 15. 9. 2022 byl všemi přítomnými rodiči odsouhlasen příspěvek do Spolku Perníková chaloupka.

Roční platba za každé dítě činí 1 500,- Kč, pololetní platba 750,- Kč.

V případě, že MŠ navštěvují sourozenci, činí roční platba 2 800,- Kč, pololetní 1 400,- Kč.

Příspěvek, prosím, uhraďte do konce měsíce října 2022, v případě pololetní platby první část do 31. 10. 2022, druhou část do 31. 1. 2023.

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte (dětí).

 

Číslo bankovního účtu Spolku:

27 – 6489840247/0100

S případnými dotazy se obracejte na předsedkyni Spolku p. Lucii Roušarovou (774 665 732).