AKTUALITY

 

 

V pátek 27. 5. od 15,30 hodin společně oslavíme MDD a pasování předškoláků na školáky s programem hudební skupiny ACCORDO TRIO.

Program tohoto odpoledne najdete na hlavní nástěnce při vstupu do MŠ.

Těšíme se, že si společně užijeme krásné odpoledne…..

 

 

SPANÍ VE ŠKOLCE

Kdo?

Předškoláci, kteří si chtějí vyzkoušet 1 noc spaní ve školce…..

Kdy? 

V pondělí 30. 5.  přiveďte své děti v 18 hodin do školky.

Co s sebou?

Spacák (kdo nemá, mají děti ve školce vlastní deky s polštářky), čisté prádlo na druhý den, hygienické potřeby, nápaditý klobouk.

Program:

1. Večeře v 18,30 hodin

2. Klobouková šou

3. Bobřík odvahy

4. Večerní povídání s pohádkou a písničkou

 

K večeři nám paní kuchařky uvaří rajskou omáčku s těstovinami.

Cena 15,- Kč!

 

Těšíme se na veselý i dobrodružný večer………..

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022

 

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE NAŠE ŠKOLKA OTEVŘENA VE DNECH  1., 4., (5. a 6. 7. – STÁTNÍ SVÁTEK), 7. a 8. ČERVENCE.

V SRPNU SE JEDNÁ O DNY 29., 30. a 31.

POKUD MÁTE V TOMTO TERMÍNU ZÁJEM O DOCHÁZKU VAŠEHO DÍTĚTE DO MŠ PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, NAHLASTE, PROSÍM, DO PÁTKU 13. 5. TŘÍDNÍM UČITELKÁM.

RODIČE DĚTÍ Z OSTATNÍCH PŘÍBRAMSKÝCH ŠKOLEK K NÁM MOHOU SVÉ DĚTI PŘIHLÁSIT DO VÝŠE KAPACITY NAŠÍ ŠKOLY  – NEJPOZDĚJI DO 27. 5. 2022.

TENTO TERMÍN JE ZÁVAZNÝ I PRO VÁS, KTEŘÍ CHCETE SVÉ DÍTĚ UMÍSTIT O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH DO JINÉ ŠKOLKY. V TÝDNU OD 16. 5. – 20. 5. SI VYZVEDNĚTE (NEBO STÁHNĚTE Z WEBOVÝCH STRÁNEK DANÉ ŠKOLKY) PŘIHLÁŠKU NA DOBU URČITOU (PLATNÁ JEN NA PRÁZDNINY 2022).

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PROBÍHÁ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ, PROTO MUSÍ BÝT VAŠE VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA POTVRZENA DĚTSKÝM LÉKAŘEM. DÁLE BUDETE POTŘEBOVAT KOPII EVIDENČNÍHO LISTU, KTERÝ VÁM NA POŽÁDÁNÍ VYSTAVÍ TŘÍDNÍ UČITELKY.

POKUD BUDETE VYUŽÍVAT O PRÁZDNINÁCH PROVOZ I JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL (ROZPIS VIZ TABULKA), JE NUTNÉ SE NA TYTO ŠKOLKY PŘIHLÁSIT DO 27. 5. 2022.

Mgr. Radka Štáhlová, ředitelka školy

 

 

 

 

PĚTILÍSTEK –  KVĚTEN A ČERVEN (ZPRAVODAJ PRO RODIČE)

 

Milí rodiče,

v posledním zpravodaji tohoto školního roku Vás seznámíme s připravovanými akcemi pro Vaše děti na poslední dva měsíce před prázdninami.

 

CO CHYSTÁME NA MĚSÍC KVĚTEN?

 

V úterý 3. 5. – je pro předškolní děti připravena beseda se strážníky městské policie na téma:  „DOPRAVNÍ PREVENCE“.

Ve čtvrtek 5. 5. – proběhne ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ na školní rok 2022/2023 od 10,00 – 16,00 hodin.

Tento den se mohou těšit děti z naší školky na dopolední výlet s batůžkem. Prosíme rodiče, aby sledovali aktuální informace na svých třídních nástěnkách.

Tolik oblíbené BESÍDKY v jednotlivých třídách se uskuteční v průběhu měsíce května. Datum a začátek bude včas upřesněn na hlavní informativní nástěnce.

Ve středu 18. 5. navštíví předškolní děti ŠEVČÍNSKÝ DŮL s programem: ,,S havířem do práce“.

Ve čtvrtek 19. 5. čeká předškoláky dopolední návštěva ZŠ 28. října v Příbrami.

V úterý 24. 5. se budeme těšit na každoroční SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ po jednotlivých třídách.

Na 27. 5. chystáme ZAHRADNÍ SLAVNOST, kde vystoupí skupina ACCORDO se svým zábavným programem. Během tohoto programu budou naši předškoláci PASOVÁNI NA ŠKOLÁKY.

 

A CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU?

 

V pondělí 6. 6. – 10. 6. odjíždí přihlášené děti na ozdravný pobyt na ŠKOLU V PŘÍRODĚ do Kožlí u Orlíka. Podrobné informace týkající se organizace školy v přírodě Vám sdělí p. ředitelka na informativní schůzce v úterý 3. 5. v 16,30hod. ve třídě Kočiček. Vaše účast na této schůzce je žádoucí. Doufáme, že nám bude přát počasí a společně s dětmi prožijeme slunečné dny plné her v krásné přírodě.

Ve čtvrtek 23. 6. vyrazíme na CELOŠKOLNÍ VÝLET DO ZOO PLZEŇ. Tento den mají všechny děti odhlášené stravování, celodenní jídlo zabezpečujete VY – rodiče. Informace k výletu budou včas vyvěšeny na hlavní nástěnce.

Závěrem chceme poděkovat Vám všem, kteří jste nám během celého školního roku pomáhali, věnovali sponzorské dary, keramickou hlínu a nebyli jste k dění v naší školce lhostejní.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli při jarním úklidu školní zahrady a natírání.

Přejeme Vám krásné prožití letních prázdnin, hodně sluníčka, pohody a hodně radosti s Vašimi dětmi. Našim nastávajícím prvňáčkům přejeme šťastné vykročení do prvních tříd, hodné paní učitelky a prima kamarády. Na Vás ostatní se budeme těšit v září –  v novém školním roce 2022/2023.

 

Za kolektiv MŠ Perníková chaloupka zpracovala Alena Šolarová

 

 

 

INFORMACE K PLATBÁM DO SPOLKU PERNÍKOVÁ CHALOUPKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na celoškolních schůzkách 14. 9. a 15. 9. 2021 byl všemi přítomnými rodiči odsouhlasen příspěvek do Spolku Perníková chaloupka.

Roční platba za každé dítě činí 1 500,- Kč, pololetní platba 750,- Kč.

V případě, že MŠ navštěvují sourozenci, činí roční platba 2 800,- Kč, pololetní 1 400,- Kč.

Příspěvek, prosím, uhraďte do konce měsíce října 2021, v případě pololetní platby první část do 31. 10. 2021, druhou část do 31. 1. 2022.

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte (dětí).

 

Číslo bankovního účtu Spolku:

27 – 6489840247/0100

S případnými dotazy se obracejte na předsedkyni Spolku p. Lucii Roušarovou (774 665 732).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NADÁLE JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx