AKTUALITY

 

 

 

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Každou středu budou předškolní děti chodit na cvičení s trenérem na ZŠ Březové Hory.

Začínáme 4.10. od 10,00hodin.

 

 

 

PĚTILÍSTEK

Milí rodiče!

V úvodu našeho Pětilístku bych Vás chtěla přivítat z prázdnin a dovolené a popřát všem pohodový a klidný školní rok 2023/2024.

V našem dvouměsíčním zpravodaji získáte informace o aktuálních a plánovaných akcích naší MŠ. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách www.skoly.pb.cz//5ms a na hlavní nástěnce u vchodu do MŠ.

Prosíme Vás, abyste pečlivě sledovali nástěnky během celého školního roku a případné dotazy konzultovali s třídními učitelkami.                                        Adresa naší školy:

MŠ Perníková chaloupka 

 Kutnohorská 101

 26101 Příbram VII                                                                                                                     

 Telefonní číslo: 318 624 487

 

Tento školní rok budou o Vaše děti pečovat:

ve třídě KUŘÁTEK – paní učitelka Lenka Vyskočilová – zástupkyně ředitelky; paní učitelka Majka Kastnerová

ve třídě PEJSKŮ – paní učitelka Mirka Procházková; paní učitelka Alena Šolarová

ve třídě KOČIČEK – paní ředitelka Radka Štáhlová, paní učitelka Milena Stoklasová, paní učitelka Lenka Vacková a asistentka pedagoga paní Jana Sirůčková.

O čisté prostředí se postarají paní uklízečky Iva Košáková a Táňa Bicanová. Obědy a svačiny Vašim dětem připraví paní kuchařky Amálka Suková a Katka Žďánská. Vedoucí školní jídelny, paní Katka Kuncová, bude vybírat platby za stravné a školné (kontakt 777 576 508).

Od 1.9.2017 je podle novely školského zákona POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (týká se dětí, které v daném školním roce dosáhnou věku 6 let). S podrobnějšími informacemi (docházka, omlouvání dětí) budete seznámeni na rodičovské schůzce.

Na SCHŮZKU RODIČŮ pozveme rodiče dětí ze třídy KOČIČEK ve středu 13.9.2023. Rodiče dětí ze třídy KUŘÁTEK a PEJSKŮ ve čtvrtek 14.9.2023 – vždy od 16,00 hodin. Paní ředitelka společně s paní učitelkami a vedoucí jídelny Vám poskytnou informace ohledně výchovně-vzdělávacího programu, výhledu školních akcí, nabídky zájmových aktivit pro nejstarší děti a stravování. Zodpoví Vaše dotazy a Vy, rodiče, budete mít možnost podílet se na schválení rodičovského příspěvku na tento školní rok. PROSÍME VŠECHNY RODIČE O ÚČAST.

Dále prosíme zejména rodiče nově příchozích dětí, aby svým dětem podepsali oblečení i obuv a připravili fotografii o velikosti 4×4 cm, kterou umístíme na uvítací tablo „Jsem ve školce“.

 

ZÁŘÍ

V tomto měsíci ponecháme dětem, zejména novým, prostor a čas na ADAPTACI.

Předškolním dětem nabízíme již od úterý 12.9. PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK. Jedná se o 10 lekcí každé úterý (80,- Kč za lekci + doprava) v dopoledních hodinách.

 

ŘÍJEN

V tomto měsíci budou začínat zájmové nadstandartní aktivity pro PŘEDŠKOLÁKY.  

Pravidelné návštěvy SOLNÉ JESKYNĚ na Březových Horách začnou od měsíce října, kde se vystřídají třídy PEJSKŮ a KUŘAT v cyklu 5 lekcí za 175 Kč. Začínají KUŘÁTKA v pondělí 2.10. dopoledne.

Dále pro PŘEDŠKOLÁKY máme připravenou AKTIVNÍ ŠKOLKU, bude to dopolední pohybová aktivita s trenérem ve vybrané tělocvičně ZŠ. Rodiče budou o termínu včas informováni.

Ve čtvrtek 5.10. dopoledne přijede do naší MŠ Bářino toulavé divadlo s představením SKŘÍTEK VALERIÁN. Vstupné 3700,- Kč bude hrazeno z fondu Spolku Perníková chaloupka.

Ve čtvrtek 19.10. dopoledne se děti můžou těšit na představení oblíbeného divadélka Nána s názvem CIRKUSÍČEK. Vstupné 80,- Kč za dítě bude hrazeno z fondu Spolku Perníková chaloupka.

Na závěr bych chtěla za celý náš kolektiv popřát vašim dětem, aby se jim ve školce líbilo, našly si nové kamarády a byly tu spokojené.

Moc rády také přivítáme Vaše nové nápady, náměty, pomocnou ruku, ale i připomínky. Těšíme se na spolupráci s Vámi rodiči a věříme, že nás všechny společně čeká hodně radosti, pohody a společné zábavy.

 

Za kolektiv MŠ napsala: Milena Stoklasová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADÁLE JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMACE K PLATBÁM DO SPOLKU PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Na celoškolních schůzkách 13. 9. a 14. 9. 2023 byl všemi přítomnými rodiči odsouhlasen příspěvek do Spolku Perníková chaloupka.

Roční platba za každé dítě činí 1 500,- Kč, pololetní platba 750,- Kč.

V případě, že MŠ navštěvují sourozenci, činí roční platba 2 800,- Kč, pololetní 1 400,- Kč.

Příspěvek, prosím, uhraďte do konce měsíce října 2023, v případě pololetní platby první část do 31. 10. 2023, druhou část do 31. 1. 2024.

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte (dětí).

 

Číslo bankovního účtu Spolku:

27 – 6489840247/0100

S případnými dotazy se obracejte na předsedkyni Spolku p. Lucii Roušarovou (774 665 732).