AKTUALITY

 

 

Milí rodiče,

jak bylo oznámeno na třídních schůzkách, čeká nás „Vánoční focení“ a to ve čtvrtek 13.10.2022

Fotografovat se budou jen závazně přihlášené děti.

Vzor fotek a přihlášení je na jednotlivých třídách. Přihlašujte do pondělí 10.10.2022.

Jedná se o 6ks fotografií formátu 15x23cm za 320,-Kč. (Každá fotografie je jiná).

Později je možnost přiobjednání i z dalších záběrů.

Prosíme, zvažte vhodné oblečení, vzhledem k danému pozadí. Doporučujeme červený prvek.

Pokud chcete fotit sourozence, kteří nechodí k nám do MŠ, děti budou vyfoceny až po dofocení všech dětí v MŠ. Děkujeme za pochopení.

 

ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

NABÍZÍME VAŠIM DĚTEM ZÁJMOVÉ AKTIVITY V RÁMCI NAŠÍ ŠKOLKY, PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE.

  1. KERAMICKÉ TVOŘENÍ
  2. HUDEBNÍ KROUŽEK

PŘIHLÁŠENÉ DĚTI SE BUDOU SCHÁZET DLE ROZPISU.

ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 10. 10.

 

 

 

 

KAŽDÉ DVA MĚSÍCE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME ZPRAVODAJ PĚTILÍSTEK, VE KTERÉM NAJDETE ZÁKLADNÍ INFORMACE VČETNĚ AKCÍ NA DANÉ OBDOBÍ.

TAK CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ZÁŘÍ A ŘÍJNU?

 

 

PĚTILÍSTEK

 

Milí rodiče!

V úvodu našeho Pětilístku bych Vás chtěla přivítat z prázdnin a dovolené a popřát vám pohodový a klidný školní rok 2022/2023.

V našem dvouměsíčním zpravodaji získáte informace o aktuálních a plánovaných akcích naší MŠ. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách www.skoly.pb.cz//5ms a na hlavní nástěnce u vchodu do MŠ.

 

Prosíme Vás, abyste pečlivě sledovali nástěnky během celého školního roku a případné dotazy konzultovali s třídními učitelkami.

Adresa naší MŠ:

MŠ Perníková chaloupka

Kutnohorská 101, 261 01

Příbram VII                                                                                                                      

Telefonní číslo: 318 624 487

 

Tento školní rok budou o Vaše děti pečovat:

ve třídě KUŘÁTEK – paní učitelka Lenka Vyskočilová – zástupkyně ředitelky; paní učitelka Majka Kastnerová a asistentka pedagoga paní Jana Sirůčková

ve třídě PEJSKŮ – paní učitelka Mirka Procházková; paní učitelka Alena Šolarová

ve třídě KOČIČEK – paní ředitelka Radka Štáhlová, paní učitelka Lenka Vacková a paní učitelka Milena Stoklasová, kterou bude po dobu její nepřítomnosti zastupovat paní učitelka Jarka Bejčková

O čisté prostředí se postarají paní uklízečky Iva Košáková a Táňa Bicanová. Obědy a svačiny Vašim dětem připraví paní kuchařky Amálka Suková a Katarina Žďánská.

Vedoucí školní jídelny, paní Katka Kuncová, bude vybírat platby za stravné a školné (kontakt 777 576 508).

Od 1.9.2017 je podle novely školského zákona POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (týká se dětí, které v daném školním roce dosáhnou věku 6 let). S podrobnějšími informacemi (docházka, omlouvání dětí) budete seznámeni na rodičovské schůzce.

 

Na SCHŮZKU RODIČŮ pozveme rodiče dětí ze třídy KOČIČEK v úterý 13.9.2022.

Rodiče dětí ze třídy KUŘÁTEK a PEJSKŮ ve čtvrtek 15.9.2022 – vždy od 16,00 hodin.

Paní ředitelka společně s paní učitelkami a paní vedoucí jídelny Vám poskytnou informace ohledně výchovně-vzdělávacího programu, výhledu školních akcí, nabídky zájmových aktivit pro nejstarší děti a stravování. Zodpoví Vaše dotazy a Vy, rodiče, budete mít možnost podílet se na schválení rodičovského příspěvku na  tento školní rok. PROSÍME VŠECHNY RODIČE O ÚČAST.

Dále prosíme zejména rodiče nově příchozích dětí, aby svým dětem podepsali oblečení i obuv a připravili fotografii o velikosti 4×4 cm, kterou umístíme na uvítací tablo „Jsem ve školce“.

 

ZÁŘÍ

V tomto měsíci ponecháme dětem, zejména novým, prostor a čas na ADAPTACI ve školce.

Předškolním dětem nabízíme již od 12. 9. PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK. Jedná se o 9 lekcí každé pondělí (70,- Kč za lekci a částka za dopravu minibusem). Odjezd od MŠ bude již v 8, 15 hodin.

 

ŘÍJEN                                                                                                                                                                                                                                                                        Pravidelné návštěvy SOLNÉ JESKYNĚ na Březových Horách začnou od měsíce října, kde se vystřídají třídy PEJSKŮ a KUŘAT v cyklu 5 lekcí za 175 Kč. Začínají PEJSCI ve středu 5.10. dopoledne. Pro třídu KOČIČEK máme připravenou AKTIVNÍ ŠKOLKU, bude to dopolední pohybová aktivita s trenérem ve vybrané tělocvičně ZŠ. Rodiče budou o termínu včas informováni.

Ve středu 5.10. ráno přijede do naší MŠ pan Rajdl s představením KOUZELNÍK SE PSEM EDOU. Vstupné 55 Kč za dítě bude hrazeno z fondu Spolku Perníková chaloupka.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Na závěr bych chtěla za celý náš kolektiv popřát vašim dětem, aby se jim ve školce líbilo, našly si nové kamarády a byly tu spokojené.

Moc rády také přivítáme Vaše nové nápady, náměty, pomocnou ruku, ale i připomínky. Těšíme se na spolupráci s Vámi rodiči a věříme, že nás všechny společně čeká hodně radosti, pohody a společné zábavy.

 

Za kolektiv MŠ připravila: Milena Stoklasová

 

INFORMACE K PLATBÁM DO SPOLKU PERNÍKOVÁ CHALOUPKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na celoškolních schůzkách 14. 9. a 15. 9. 2021 byl všemi přítomnými rodiči odsouhlasen příspěvek do Spolku Perníková chaloupka.

Roční platba za každé dítě činí 1 500,- Kč, pololetní platba 750,- Kč.

V případě, že MŠ navštěvují sourozenci, činí roční platba 2 800,- Kč, pololetní 1 400,- Kč.

Příspěvek, prosím, uhraďte do konce měsíce října 2021, v případě pololetní platby první část do 31. 10. 2021, druhou část do 31. 1. 2022.

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte (dětí).

 

Číslo bankovního účtu Spolku:

27 – 6489840247/0100

S případnými dotazy se obracejte na předsedkyni Spolku p. Lucii Roušarovou (774 665 732).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NADÁLE JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx