AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu nemoci paní herečky, se středeční divadlo v MŠ „Cirkusíček“ odkládá.

 

 

 

BESEDA PRO RODIČE 

Zveme všechny rodiče (nejen předškolních dětí) na besedu s

Mgr. Monikou Bendovou, učitelkou 1. stupně ZŠ Školní v Příbrami.

Téma společného setkání: ,,Těšíme se do školy – povídat si budeme o všem, co vás bude zajímat ohledně přípravy vašich dětí na vstup do ZŠ, co by děti měly umět k zápisu, s jakými problémy se prvňáčci nejčastěji setkávají, jak je můžeme vyřešit, atd.

Beseda proběhne v pondělí 6. 2. 2023 od 16,00 hodin ve třídě Kočiček.

Všichni jste srdečně zváni!

 

 

 

 

Únorová oslava MASOPUSTU proběhne  v úterý 21.2.v dopoledních hodinách na jednotlivých třídách. Prosíme rodiče, aby svým dětem připravili masopustní masky a převleky do třídy. Děkujeme

 

 

POTVRZENÍ NA SLEVU NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2022 BUDE VEDOUCÍ ŠJ KAČKA ODEVZDÁVAT OD 17.1.2023.

16.1.2023 BUDE NA NÁSTĚNCE PŘEDLOŽEN POSTUP PRO ZÁJEMCE O VYSTAVENÍ DOKLADU.

Z důvodu zdražování potravin byla s platností od 1.1.2023 zvýšena úplata za školní stravování.

Žádáme rodiče, aby na svých běžných účtech opravili zálohovou částku pro trvalé příkazy.

Bližší informace na webových stránkách šj (JÍDELNA – POPLATKY)

 

NABÍDKA AKTIVIT PRO VAŠE DĚTI

NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

Angličtina Helen Doron

 

 

 

AKTIVNÍ ŠKOLKA

DALŠÍCH 5 LEKCÍ AKTIVNÍ ŠKOLKY NÁS ČEKÁ V NOVÉM ROCE.

ZAČÍNÁME VE STŘEDU 4. 1. 2023

 

 

 ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

ZÁJMOVÉ AKTIVITY RÁMCI NAŠÍ ŠKOLKY – KERAMICKÉ TVOŘENÍ, HUDEBNÍ KROUŽEK A LOGOPEDIE  V NOVÉM ROCE 2023 ZAČÍNAJÍ OPĚT  V PONDĚLÍ 9.1.2023

(PŘIHLÁŠENÉ DĚTI SE BUDOU SCHÁZET DLE ROZPISU)

 

 

 

KAŽDÉ DVA MĚSÍCE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME ZPRAVODAJ PĚTILÍSTEK, VE KTERÉM NAJDETE ZÁKLADNÍ INFORMACE VČETNĚ AKCÍ NA DANÉ OBDOBÍ.

 

PĚTILÍSTEK

Milí rodiče,

přejeme vám úspěšné vkročení

do nového roku 2023,

pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a pohody.

 

 

Loňský rok se nám, i přes velkou nemocnost dětí, podařilo zakončit třemi klasickými adventními besídkami, což nás všechny velmi potěšilo. Děti si též na závěr roku užily bohatou vánoční nadílku pod stromečkem, kde našly mnoho nových hraček, moderních a zajímavých stavebnic i didaktických pomůcek.

Vám, rodičům, chceme poděkovat za spolupráci se školkou, za vaši vstřícnost a ochotu, též za milá ocenění naší práce a úsměvy, které nás povzbuzují 🙂 .

 

A co nás čeká novém roce?

 

LEDEN

Přihlášené děti ze třídy Kočiček nadále pokračují ve sportování s trenérem v pravidelné středeční Aktivní školce.

 

Již v pátek 6. 1. 2023 v dopoledních hodinách Tříkrálový průvod dětí ze třídy Kočiček zazpívá v obou třídách a společně oslavíme tuto tradici.

 

Ve středu 11. 1. 2023 nás navštíví Bářino toulavé divadlo s představením „Jak zlatník ke štěstí přišel“. Děti se můžou těšit na roztomilou loutkovou pohádku.

 

ÚNOR

„Cirkusíček“ je název představení, které si děti užijí ve středu 8. 2. 2023 dopoledne.

Obě divadelní představení jsou hrazena z příspěvků Spolku Perníková chaloupka.

 

Únorová oslava MASOPUSTU je naší oblíbenou tradicí, a proto prosíme rodiče, aby svým dětem připravili masopustní masky a převleky. Kdy a jak bude probíhat, a zda opět vyjdeme na masopustní průvod po městě, se dozvíte na informativní nástěnce a na webových stánkách školy.

 

V týdnu od 27. 2. do 5. 3. 2023 jsou na příbramském okrese JARNÍ PRÁZDNINY. Nahlaste, prosím, třídním učitelkám, zda bude vaše dítě navštěvovat tyto dny mateřskou školu (kvůli plánovaným objednávkám jídla do kuchyně). Děkujeme.

 

A na závěr trochu tolik potřebného optimismu – my všichni si přejeme a moc doufáme, že nám nový rok 2023 přinese jen to dobré, radost při práci s dětmi a vždy vstřícnou vzájemnou domluvu s vámi rodiči.

Děkujeme vám též za osobní ohleduplnosti vůči ostatním, kdy pro nešíření nemocí posíláte do kolektivu pouze zdravé děti bez rýmy a kašle.

 

 

Za kolektiv MŠ Perníková chaloupka Vyskočilová Lenka

                               

 

 

 

INFORMACE K PLATBÁM DO SPOLKU PERNÍKOVÁ CHALOUPKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na celoškolních schůzkách 13. 9. a 15. 9. 2022 byl všemi přítomnými rodiči odsouhlasen příspěvek do Spolku Perníková chaloupka.

Roční platba za každé dítě činí 1 500,- Kč, pololetní platba 750,- Kč.

V případě, že MŠ navštěvují sourozenci, činí roční platba 2 800,- Kč, pololetní 1 400,- Kč.

Příspěvek, prosím, uhraďte do konce měsíce října 2022, v případě pololetní platby první část do 31. 10. 2022, druhou část do 31. 1. 2023.

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte (dětí).

 

Číslo bankovního účtu Spolku:

27 – 6489840247/0100

S případnými dotazy se obracejte na předsedkyni Spolku p. Lucii Roušarovou (774 665 732).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NADÁLE JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx