AKTUALITY

 

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024 proběhne dne 2.5.2023 od 10,00 – 16,00 hodin.

 

Den otevřených dveří jsme pro vás připravili ve středu 19.4.od 10,00 – 11,30 hodin.

Prohlédnout si můžete prostory školy, pohrát si s dětmi ve třídě či na školní zahradě.

Těšíme se na vás!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KAŽDÉ DVA MĚSÍCE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME ZPRAVODAJ PĚTILÍSTEK, VE KTERÉM NAJDETE ZÁKLADNÍ INFORMACE VČETNĚ AKCÍ NA DANÉ OBDOBÍ.

PĚTILÍSTEK     

Všichni se těšíme na jaro. Nastupující měsíc březen je předzvěstí jara-zrození nového života, sluníčka, které prohřeje nejen zmrzlou zem, ale i nás.

Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem.

Staré, ale pravdivé lidové rčení nás ale rychle vrátí do reality. I tak se můžeme těšit na následující akce:

BŘEZEN:

  • VE STŘEDU 8.3. se děti mohou těšit na divadlo v MŠ „V KORUNÁCH STROMŮ“ (V tento den Kočičky nebudou mít „AKTIVNÍ ŠKOLKU“)
  • VE ČTVRTEK 23. 3. Pan Stolařík zahraje dětem divadlo „O LÍNÉ ČIPERCE“

 

 DUBEN:

  • V ÚTERÝ 4.4. bude v MŠ divadlo s názvem „SLEPIČÍ ZÁZRAKY“
  • VE ČTVRTEK 13.4. je pro Kočičky (předškoláky) připravena BESEDA S POLICIÍ.
  • VE STŘEDU 19. 4. bude v naší MŠ „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ pro nové děti a jejich rodiče (od 10.00hod. do 11.30hod.) Děti ze třídy Kočiček budou na „Aktivní školce“, děti ze třídy Kuřátek a Pejsků půjdou na výlet. (Bližší informace naleznete včas na třídních nástěnkách)
  • V PÁTEK 28.4. propukne v dopoledních hodinách „ČARODĚJNICKÝ REJ“. Prosíme rodiče, aby svým dětem přichystali čarodějnické převleky a masky (stačí staré tričko, rozcuchané vlásky…). Podle počasí budeme venku nebo v MŠ – upřesnění na třídních nástěnkách.
  • INFORMACE K ZÁPISU NOVÝCH DĚTÍ: letošní zápis proběhne v úterý 2.5. a to od 10.00hod. do 16.00hod. Formulář je ke stažení na webových stránkách naší MŠ.
  • V ÚTERÝ 2.5.(v den zápisu do MŠ) půjdou děti ze všech tříd na výlet, aby si nové děti mohly prohlédnout nejen MŠ, ale i naši zahradu. Bližší informace budou na třídních nástěnkách.
  • A ještě informace k letošní škole v přírodě.                                       I letos předškolní děti pojedou na školu v přírodě do Penzionu U    Nováků do Kožlí u Orlíka. Termín: od 12. 6. do 16. 6. 2023. Přihlašovat své děti můžete od pondělí 3.4. a během dubna bude následovat informativní schůzka pro rodiče přihlášených dětí.

 

        

Přejeme Vám i Vašim dětem krásné jarní dny, Velikonoce prožité v klidu a radosti. Plno sluníčka nejen na obloze, ale i na Vašich tvářích a v srdci.

Za kolektiv MŠ Mirka Procházková

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POTVRZENÍ NA SLEVU NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2022 BUDE VEDOUCÍ ŠJ KAČKA ODEVZDÁVAT OD 17.1.2023.

16.1.2023 BUDE NA NÁSTĚNCE PŘEDLOŽEN POSTUP PRO ZÁJEMCE O VYSTAVENÍ DOKLADU.

Z důvodu zdražování potravin byla s platností od 1.1.2023 zvýšena úplata za školní stravování.

Žádáme rodiče, aby na svých běžných účtech opravili zálohovou částku pro trvalé příkazy.

Bližší informace na webových stránkách šj (JÍDELNA – POPLATKY)

 

 

NABÍDKA AKTIVIT PRO VAŠE DĚTI

NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Angličtina Helen Doron

AKTIVNÍ ŠKOLKA

DALŠÍCH 10 LEKCÍ AKTIVNÍ ŠKOLKY NÁS ČEKÁ V NOVÉM ROCE.

ZAČÍNÁME VE STŘEDU 15.2.2023

ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

ZÁJMOVÉ AKTIVITY RÁMCI NAŠÍ ŠKOLKY – KERAMICKÉ TVOŘENÍ, HUDEBNÍ KROUŽEK A LOGOPEDIE  V NOVÉM ROCE 2023 ZAČÍNAJÍ OPĚT  V PONDĚLÍ 9.1.2023

(PŘIHLÁŠENÉ DĚTI SE BUDOU SCHÁZET DLE ROZPISU)

 

 

INFORMACE K PLATBÁM DO SPOLKU PERNÍKOVÁ CHALOUPKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na celoškolních schůzkách 13. 9. a 15. 9. 2022 byl všemi přítomnými rodiči odsouhlasen příspěvek do Spolku Perníková chaloupka.

Roční platba za každé dítě činí 1 500,- Kč, pololetní platba 750,- Kč.

V případě, že MŠ navštěvují sourozenci, činí roční platba 2 800,- Kč, pololetní 1 400,- Kč.

Příspěvek, prosím, uhraďte do konce měsíce října 2022, v případě pololetní platby první část do 31. 10. 2022, druhou část do 31. 1. 2023.

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte (dětí).

 

Číslo bankovního účtu Spolku:

27 – 6489840247/0100

S případnými dotazy se obracejte na předsedkyni Spolku p. Lucii Roušarovou (774 665 732).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NADÁLE JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx