AKTUALITY

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost přečtení informací na hlavní nástěnce. Jedná se o celoškolní výlet a spaní předškoláků v MŠ. Děkujeme

 

ZPRAVODAJ PRO RODIČE ,,PĚTILÍSTEK“ – KVĚTEN, ČERVEN

Milí rodiče,

v posledním zpravodaji tohoto školního roku Vás seznámíme s připravovanými akcemi pro Vaše děti na poslední dva měsíce před prázdninami.

 

NA MĚSÍC KVĚTEN CHYSTÁME:

Ve čtvrtek 2. 5. – proběhne ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 od 10 -16 hod. Tento den se mohou těšit děti z naší školky na dopolední výlet s batůžkem. Prosíme rodiče, aby sledovali aktuální informace na svých třídních nástěnkách.

V pondělí 6.5.od 16,00 hod.proběhne ve třídě Kočiček INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče dětí, které odjíždí 10.6. na ozdravný pobyt – školu v přírodě.

Besídky v jednotlivých třídách se uskuteční v průběhu měsíce května a června. Datum a začátek bude včas upřesněn na hlavní informační nástěnce.

13.5. –  se budeme těšit na každoroční SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD a na SOLOVÉ FOTOGRAFIE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI.

Ve středu 22.5. od 15.15hodin zveme rodiče dětí z PEJSKŮ na besídku „JARO VE ŠKOLCE“.

Ve středu 22. 5. – končí CVIČENÍ S TRENÉREM NA BŘEZOVÝCH HORÁCH.

Na středu 29. 5. – chystáme ZAHRADNÍ SLAVNOST, kde vystoupí skupina NANOVO se svým zábavným programem. Během tohoto programu budou naši předškoláci PASOVÁNI NA ŠKOLÁKY. Podrobnější   informace budou včas na hlavní nástěnce.

 

A CO VÁS ČEKÁ V ČERVNU­?

V pondělí 10. 6. – 14. 6. Odjíždí přihlášené děti na ozdravný pobyt na ŠKOLU V PŘÍRODĚ do KOŽLÍ U ORLÍKA. Podrobné informace týkající se organizace školy v přírodě Vám sdělí p. ředitelka na INFORMAČNÍ SCHŮZCE v pondělí 6. 5. od 16 hodin.

Ve středu 19. 6. – vyrazíme na CELOŠKOLNÍ VÝLET do záchranné stanice HRACHOV. Tento den mají všechny děti odhlášené stravování. Celodenní jídlo zabezpečujete VY – rodiče. Informace k výletu budou opět vyvěšeny na hlavní nástěnce.

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám během celého školního roku pomáhali, přišli na jarní brigádu a nebyli k dění v naší školce lhostejní.

Věříme, že Vám naše školka nabídla spoustu zajímavých akcí a zážitků pro Vaše děti, se kterými jsme si vše užily i my. Vaše děti udělaly na cestě tímto školním rokem spoustu úspěšných kroků a to jak předškoláci, tak i děti z malých tříd, které se všemu novému teprve učí.

Náš kolektiv MŠ PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Vám i Vašim dětem přeje sluníčkové prázdniny, hezkou  dovolenou, pohodu a radost z dětí. Našim nastávajícím školákům přejeme šťastné vykročení do školních lavic, hodné paní učitelky a prima kamarády.

S Vámi ostatními se těšíme nashledanou v září, v novém školním roce.

Za kolektiv MŠ PERNÍKOVÁ CHALOUPKA zapsala Alena Šolarová

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

NADÁLE JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMACE K PLATBÁM DO SPOLKU PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Na celoškolních schůzkách 13. 9. a 14. 9. 2023 byl všemi přítomnými rodiči odsouhlasen příspěvek do Spolku Perníková chaloupka.

Roční platba za každé dítě činí 1 500,- Kč, pololetní platba 750,- Kč.

V případě, že MŠ navštěvují sourozenci, činí roční platba 2 800,- Kč, pololetní 1 400,- Kč.

Příspěvek, prosím, uhraďte do konce měsíce října 2023, v případě pololetní platby první část do 31. 10. 2023, druhou část do 31. 1. 2024.

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte (dětí).

 

Číslo bankovního účtu Spolku Perníková chaloupka:

27 – 6489840247/0100

S případnými dotazy se obracejte na předsedkyni Spolku p. Lucii Roušarovou (774 665 732).