AKTUALITY

KERAMICKÉ TVOŘENÍ

Od pondělí 15. 11. začíná pro přihlášené děti keramické tvoření. Budeme se scházet každé pondělí ve 12, 30 hodin ve třídě Kočiček.

Těšíme se na vás!

I letos je naše MŠ přizvána na „Vítání nových občánků“. Příprava na toto vystoupení bude probíhat s vybranými dětmi od pondělí 22. 11. v době odpoledního odpočinku. Bude probíhat vždy jednou za 14 dní – tj. po ranní směně paní učitelky Mirky. Děkujeme za Vaši vstřícnost.

 

 

V pátek 3. 12. dopoledne navštíví naše děti ve školce Mikuláš, čert a anděl……

 

 

 

 

PĚTILÍSTEK

 

                                                 

LISTOPAD 2021

 

Solná jeskyně

V pátek  5.11.2021 děti ze třídy Kuřátek ukončily sérii návštěv v solné jeskyni.

V pátek  12.11.2021 začaly navštěvovat solnou jeskyně děti ze třídy Pejsků.

 

Pro děti ze třídy Kočiček je naplánovaný plavecký kurz od 1. 2. 2022.

,,Aktivní školka“ termín až jaro 2022, protože současná časová nabídka pro naše cvičení v tělocvičně ZŠ byla již v 7, 45 hodin, což je pro nás nevhodný termín. Budeme vás průběžně informovat.

 

Keramické tvoření

Od pondělí 15. 11. začíná pro přihlášené děti keramické tvoření. Budeme se scházet každé pondělí ve 12, 30 hodin ve třídě Kočiček.

 

Myslivec ve školce

V pátek 19.11.2021 přijede do MŠ myslivec, který dětem poutavě povypráví o lese, lesních zvířátkách a o užitečné práci myslivců. Jako odměnu za jeho vyprávění mu děti předají nasbírané kaštany, žaludy a bukvice.

 

Vítání občánků

Od 22.11.2021 bude, pod vedením p. uč. Mirky zahájena hudební a recitační příprava vybraných dětí na vítání občánků (únor 2022).

 

PROSINEC 2021

 

Mikuláš, čert i anděl

dorazí do školky v pátek 3.12.2021 v dopoledních hodinách. Za básničky, písničky či projevenou odvahu obdrží děti od Mikuláše pěkný dárek.

 

Vánoční besídka

Vzhledem k epidemiologické situaci není v současné době vhodné uskutečnit vánoční besídky ve třídách. Abychom si společně s Vámi a Vašimi dětmi navodili vánoční atmosféru, rozhodly jsme, že besídky budou probíhat u vánočního stromečku na zahradě naší mateřské školy po třídách v jednotlivých dnech.

 

Úterý 14.12.2021 od 15:15 hodin vánoční besídka třídy Kočiček

Středa 15.12.2021 od 15:15 hodin vánoční besídka třídy Pejsků

Čtvrtek 16.12.2021 od 15:15 hodin vánoční besídka třídy Kuřátek

 

,,O betlémské hvězdě,,

Ve čtvrtek 16.12.2021 děti  ve školce shlédnou divadelní představení, které milou pohádkou

přiblíží dětem vánoční atmosféru.

 

…..a nebude chybět ani každoroční vánoční nadílka pro všechny děti z naší školky….

 

Milí rodiče,

na závěr bychom  Vám rády, i v této složité době, popřály krásné Vánoční svátky, hodně zdraví  a spoustu krásných dnů prožitých se svými dětmi a vašimi blízkými. Věříme, že situace bude brzy opět příznivá a že jsou před námi dny plné lásky, radosti a porozumění.

 

Majka Kastnerová, MŠ Perníková chaloupka

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

INFORMACE K PLATBÁM DO SPOLKU PERNÍKOVÁ CHALOUPKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na celoškolních schůzkách 14. 9. a 15. 9. 2021 byl všemi přítomnými rodiči odsouhlasen příspěvek do Spolku Perníková chaloupka.

Roční platba za každé dítě činí 1 500,- Kč, pololetní platba 750,- Kč.

V případě, že MŠ navštěvují sourozenci, činí roční platba 2 800,- Kč, pololetní 1 400,- Kč.

Příspěvek, prosím, uhraďte do konce měsíce října 2021, v případě pololetní platby první část do 31. 10. 2021, druhou část do 31. 1. 2022.

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte (dětí).

 

Číslo bankovního účtu Spolku:

27 – 6489840247/0100

S případnými dotazy se obracejte na předsedkyni Spolku p. Lucii Roušarovou (774 665 732).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NADÁLE JSOU PLATNÁ VEŠKERÁ ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A POVINNOST RODIČŮ DÁVAT DO ŠKOLKY POUZE  ZDRAVÉ DĚTI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx