Předškoláci

Stránka pro rodiče předškolních dětí

 

Vytvořili jsme tuto stránku pro vzdělávání našich předškoláčků. Naleznete zde témata, o kterých si s dětmi daný týden ve školce povídáme.  K nim nabízíme doplňkové aktivity, které můžete využít doma jako zpestření probíraných témat (písničky, básničky, pracovní listy a také odkazy na zajímavé stránky).

 

Od 7.7.2021 je naše MŠ uzavřena. Tato stránka s náměty na činnosti bude opět aktuální v září. Přejeme Vám krásné, pohodové, radostné a zdravé léto 😀, plné společných zážitků👨‍👨‍👧‍👦 a 🌞🎵🎶🧡. Vaše😻

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nabízíme Vám vhodnou pomůcku – výňatek z příručky o školní zralosti. Můžete tak snadno prověřit znalosti a dovednosti Vašeho dítěte doma.

DO 1. TŘÍDY
Příručka o školní zralosti
2019
VYDALA NOVADIDA, SPOL. S R. O.

PŘEDMLUVA
Každý rodič zažije se svým potomkem nástup do školy. A že je to v rodině vždy
sláva. Než však dítko poprvé překročí práh školy, čeká ho nejprve zápis do
1. třídy. A tady se občas objeví kámen úrazu. Ne každý rodič ví, co to znamená
„školní zralost“.
Abyste v tom, rodiče, neplavali a měli větší přehled, zpracovali jsme tuto příručku.
Poradí vám co, kdy a jak se svým dítkem procvičovat, na co se zaměřit a jak mu
vlastně ke školní zralosti pomoci. Pro nás dospělé je všechno už přirozené, ale
dítě se s některými činnostmi a dovednostmi setkává poprvé. Potřebuje tedy vaši
péči, radu a vedení.
Pokud nebudete něčemu rozumět, nebojte se zeptat ve školce. Paní učitelky vám
určitě rády poradí. Příprava dítěte do školy je totiž v první řadě práce rodičů.
Věříme, že pro vás bude příručka dostatečně srozumitelná a navede vás
správným směrem.
Přejeme vám úspěšný zápis a příjemný čas strávený s dětmi. Uvidíte, co všechno
zajímavého společně ještě objevíte.
Mgr. Kateřina Motlová, psycholožka
Mgr. Jana Žouželková, vydavatelka

ŠKOLNÍ ZRALOST
Aničce je 5 let, příští rok půjde do školy a už se moc těší. Na Vánoce jí maminka
s tatínkem slíbili krásnou růžovou aktovku. Vybrat správnou aktovku je většinou to
nejsnadnější, co mohou rodiče pro malého předškoláka udělat. Mnohem důležitější
je už předem dítě vybavit dovednostmi, které mu pomohou zvládat nároky školního
prostředí. Potřebných dovedností je celá řada a přímo souvisejí se zdravým vývojem
dítěte. Pomineme-li tělesný vývoj včetně rozumového nadání a také osobnostní
předpoklady, které jsou u každého dítěte jiné, jsou do jisté míry vrozené a lze je
ovlivnit jen částečně, můžeme dovednosti dítěte laicky rozdělit do těchto oblastí:

POZNÁVACÍ
ŘEČ – dítě umí správně vyslovovat všechny hlásky, mluví ve větách,
gramaticky správně, dokáže smysluplně vyjádřit myšlenku, používá minulý
a budoucí čas, zná své jméno
a příjmení, jména rodičů a sourozenců, umí pojmenovat a vysvětlit běžné
věci a jevy kolem sebe, dokáže převyprávět jednoduchý příběh, pohádku,
přednést básničku nebo písničku.

GRAFOMOTORIKA – správně drží tužku, plynule nakreslí jednoduchou
kresbu člověka, domu, zvířete i s důležitými detaily, dokáže napodobit
jednoduché tvary, čáry, smyčky.

LATERALITA – dává přednost pravé nebo levé ruce, při kreslení již
nestřídá ruce.

MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST – umí napočítat do 10, dokáže sčítat,
odčítat a rozdělovat do 6, rozliší základní geometrické tvary, roztřídí
předměty podle velikosti, barvy, tvaru, seřadí prvky od nejmenšího po
největší.

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ – rozlišuje základní barvy a jejich odstíny, určí
rozdíly v podobných tvarech a to i zrcadlově obrácených, pozná stejné
tvary, složí obrázek z několika částí.

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ – určí první písmenko ve slově, dokáže rozlišit
podobně znějící, ale odlišná slova, dokáže vytleskat počet slabik ve slově.

VNÍMÁNÍ PROSTORU – rozlišuje pojmy pravá, levá, nahoře dole,
vepředu, vzadu, blízko, daleko.

VNÍMÁNÍ ČASU – umí vyjmenovat čtyři roční období a co je pro ně
význačné, umí vyjmenovat dny v týdnu, rozlišit ráno, v poledne, večer,
včera, dnes a zítra.

SPOLEČENSKÉ
VRSTEVNICKÉ VZTAHY – dokáže navázat kontakt s vrstevníky, hraje si
s kamarády, umí se rozdělit, přijmout pravidla hry a dodržovat je,
spolupracovat se skupinou dětí, zapojit se do kolektivní hry, ustoupit
slabšímu dítěti, neubližuje druhým dětem.

RESPEKT K AUTORITĚ – dokáže poslechnout pokyny rodiče, paní
učitelky či jiné osoby, které byla pověřena péčí o dítě, odpovídá na otázky,
naslouchá druhým, umí se dohodnout.

SLUŠNÉ CHOVÁNÍ – umí pozdravit, poprosit, poděkovat, dodržuje další
dohodnutá pravidla chování, i když je to pro něj náročné.

CITOVÉ
SAMOSTATNOST – zvládne odloučení od rodičů pod dohledem jiné
osoby, dokáže plnit samostatně úkoly přiměřené věku a schopnostem,
dosáhnout přiměřeného cíle bez pomoci dospělého.

ODOLNOST – dokáže zvládnout prohru, neúspěch, vyrovnat se
s odmítnutím.

SEBEOVLÁDÁNÍ – dokáže přiměřeně kontrolovat své city a impulzy, je
schopné odložit splnění svých přání, dokáže si slušně říct o naplnění svých
běžných potřeb, drobné konflikty umí vyřešit domluvou – ne pláčem.

PRACOVNÍ
POZORNOST – dítě se dokáže zhruba 15 min. soustředit i na stereotypní
a méně zajímavý úkol, dokáže dokončit započatou práci, pokud je
adekvátní jeho věku, vydrží u hry, kterou si zvolí, dokáže si samostatně
hrát.

SEBEOBSLUHA – umí se samo svléknout, obléknout včetně obuvi,
dodržuje hygienické návyky – obslouží se na toaletě, umí se vysmrkat,
umýt si ruce před jídlem; má osvojené stravovací návyky.

POŘÁDNOST – umí si po sobě uklidit hračky, oblečení, roztřídit věci na
přidělená místa, ukládat věci do tašky, zvládá drobné domácí práce – úklid
nádobí, vynesení koše, ustlání postýlky, prostírání, skládání oblečení,…

AKTIVITA – je zvídavé, má zájem o poznávání nových věcí, o pohyb, těší
se na školu.

Co na to říkáte, milé maminky a milí tatínci? Není toho na malého človíčka
víc než dost?
Pokud máte pocit, že váš předškoláček má ještě rezervy a řadu z výše uvedených
věcí by nezvládl, nezoufejte. Dětský vývoj běží velmi rychle dopředu a děti se učí
velice snadno. Stačí trocha cviku a pozornosti zaměřené na tu či onu oblast a co
není nyní, může být za pár měsíců zcela v pořádku.
Nejdůležitější je vědět, jak na to, a nespoléhat se pouze na školku. Paní učitelky
mnohdy sice dokáží zázraky, ale většinou se musí věnovat skupině mnoha dětí.
Děti však pro rozvoj dovedností potřebují především individuální péči svých
rodičů.

Tolik výňatek z příručky. Pokud potřebujete poradit, pomoci s náměty a provedením, neváhejte se na nás obrátit.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

PRO RODIČE několik námětů:

K rozvoji jemné motoriky ruky, posílení dovedností, trpělivosti, vytrvalosti a soustředění využijte i zapojení dětí do domácích prací:

 • Utírání prachu, stolu, rozlitých tekutin, zametání smetí na lopatku,
 • Pomoc při vaření – natírání chleba, míchání, krájení, přebírání luštěnin…..
 • Prostírání stolu a úklid nádobí ze stolu po jídle
 • Používání celého příboru (lžíce, vidlička, nůž)
 • Zalévání květin a péče o ně
 • Samostatné oblékání – zapínání knoflíčků, zapínání zipů
 • Samostatné mytí, česání vlásků….
 • Samostatné stlaní postýlky
 • Vázání kličky (v říjnu jsme se učili základní uzel, nyní už je čas vázat kličku)

 

Procvičujte také:

 • stříhání nůžkami (vystřihování předkreslených tvarů po čáře)
 • lepení – přiměřené množství lepidla, čistota při práci
 • skládání papíru (domeček, vlaštovka, loďka….)
 • rozlišování pravá x levá ruka, vpravo x vlevo, nahoře, dole, uprostřed, vpředu, vzadu, nad, pod, hned vedle……
 • povídání si s dětmi (např. co vidíš z okna, na obrázku, co by sis přál, co se ti líbí x nelíbí, co bys udělal kdyby…
 • zpívejte si společně
 • čtěte denně dětem a na vyslechnuté se ptejte
 • mazlete se, objímejte se, radujte se…….:-)

 

……..A NEZAPOMEŇTE ………

♥ V semínkách obyčejných událostí se skrývají neobyčejné souvislosti. Ty souvislosti klíčí a až přijde čas, vydají své plody. Zasejme radost, lásku, důvěru a nadšení – a těšme se na bohatou sklizeň…..

♥ Chyby jsou důkazem toho, že se o něco snažíš.

OBJETÍ – pomáhá při utišování bolesti, pomáhá při uvolnění stresu, léčí depresi, prospívá spánku, omlazuje srdce. Nelze ho vyčerpat a nemá žádné nežádoucí účinky. OPRAVDU ZÁZRAČNÝ LÉK, KTERÝM BY SE NEMĚLO ŠETŘIT.

♥ Nečekej, že bude líp nebo že bude něco jednodušší. Problémy budou vždycky. Nauč se být šťastný zrovna teď, protože jinak to NESTIHNEŠ.

♥ Největší dárek, který můžeš někomu dát, je tvůj čas, protože když někomu daruješ svůj čas, daruješ mu kousek svého života, který už nikdy nevrátíš.