Předškoláci

 

Milí rodiče,

na této stránce pro Vás a Vaše děti připravujeme orientační plán a náměty činností na dané období.

 

OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

 

Podtéma: HÁDEJ, ČÍM JSEM       26. 2. – 1. 3. 2024

Dílčí cíl: seznamovat děti s prací dospělých lidí a jejími výsledky; poznávat kde pracují rodiče; vážit si lidské práce

AKTIVITY:

VYCHÁZKA NA VYHLÍDKU – pozorovat a poznávat naše město, orientovat se v okolí, pojmenovávat důležité budovy, prohlédnout si město z věže husitského kostela na Březových Horách

DĚLÁNÍ DĚLÁNÍ – pojmenovat různé profese – kdo co dělá a co k tomu potřebuje – procvičit podstatná jména a slovesa, určovat 1. a poslední hlásku – práce s obrázky; poslech básně Povolání – napodobit pantomimou – hádanky; zahrát si společně pexeso s velkými obrázky

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH
– připomenout si a zazpívat píseň Já jsem muzikant, pohybově vyjádřit hru na různé hudební nástroje; rozhovor s dětmi – Čím bych chtěl být

NÁVŠTĚVA VE ŠKOLNÍ KUCHYNI – poznávat kdo všechno pracuje v MŠ – rozvíjet souvislé vyjadřování, tvořit věty, hlásit se o slovo; pozorovat práci v kuchyni, pojmenovat nádobí a některé přístroje, všimnout si pracovního oblečení; Kuchař – tvořivá práce z papíru

KDE PRACUJÍ RODIČE – poznávat a pojmenovávat práci rodičů – kde pracují, co k práci potřebují a proč pracují – rozvíjet dětské myšlení; pochopit význam přísloví Bez práce nejsou koláče; zazpívat si; přiřazovat obrázky k různým povoláním; pracovní list Co potřebuje ke své práci – přiřadit a vybarvit

 

POVOLÁNÍ

Každý má své povolání,
práci, čili zaměstnání.
Jeden třeba dobře vaří,
jinému se v hudbě daří,
další dobře sportuje,
jiný moři holduje.
Jeden učí malé děti,
jiný zase mete smetí,
někdo třeba lidi léčí,
další umí spoustu řečí.