Předškoláci

 

Stránka pro rodiče předškolních dětí

Vytvořili jsme tuto stránku pro vzdělávání našich předškoláčků. Naleznete zde témata, o kterých si s dětmi daný týden ve školce povídáme.  K nim nabízíme doplňkové aktivity, které můžete využít doma jako zpestření probíraných témat (písničky, básničky, pracovní listy a také odkazy na zajímavé stránky).

 

KDYŽ VŠECHNO KVETE

Podtéma: JAK OSLAVUJEME SVÁTEK DĚTÍ      29. 5. – 2. 6. 2023

Dílčí cíl: vytvářet, rozvíjet a upevňovat prosociální postoje ke kamarádům; rozvíjet pocit sounáležitosti s naší planetou; podporovat psychickou i fyzickou zdatnost dětí

AKTIVITY:

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ – rozvíjet myšlení, postřeh, souvislé vyjadřování a jemnou motoriku; poslech básně Kamarádi; rozhovor s dětmi – kdo je kamarád?; poznat kamaráda podle popisu/hlasu – hádanky; zopakovat píseň Když jsi kamarád; hra Na zrcadlo, nakreslit portrét – To jsem já

SVĚT KOLEM NÁS – poznávat různé lidské rasy, v čem jsou lidé stejní/různí – práce s obrázky, globusem a nástěnnou mapou; pohybová chvilka s písní Letíme do Afriky; práce s obrázky Dvojčata; pracovní list Kde bydlí běloch, černoch, indián, eskymák

NÁCVIK NA BESÍDKU – rozvíjet paměť a správnou výslovnost, upevňovat hudebně pohybové dovednosti, recitovat přiměřeně hlasitě, soustředit se a spolupracovat s kamarády – zopakovat si básničky, písničky, tanečky a muzikál

OSLAVA DNE DĚTÍ – poslech básně Svátek dětí; zábavné dopoledne k svátku dětí – pohybové hry na přání, maňáskové divadlo, sportovní soutěže – dle počasí na zahradě, tanec; rozdání dárečků a diplomů

ZÁŽITKY Z OSLAVY – výtvarně ztvárnit zážitky z oslavy MDD; rozhovor s dětmi – co jsme viděli, slyšeli, zažili; co se ti líbilo/nelíbilo; kresba barevnými křídami před naší MŠ – dle počasí

 

 

 SVÁTEK DĚTÍ
DNESKA SLAVÍ DĚTI SVÁTEK,
JE TU KŘIK A TROCHU ZMATEK.
VŠICHNI SE DNES VESELÍ,
NIKDO NENÍ V POSTELI.
DOVÁDÍ SE, TANCUJE,
HUDBA K TOMU ZAHRAJE.

KAMARÁDI SVĚTA
AŤ JSME BÍLÍ NEBO ČERNÍ,
KAMARÁDI BUĎME VĚRNÍ.
NAVZÁJEM SI POMÁHEJME,
RÁDI SE VŽDY SPOLU MĚJME.