Předškoláci

Stránka pro rodiče předškolních dětí

 

Vytvořili jsme tuto stránku pro vzdělávání našich předškoláčků. Naleznete zde témata, o kterých si s dětmi daný týden ve školce povídáme.  K nim nabízíme doplňkové aktivity, které můžete využít doma jako zpestření probíraných témat (písničky, básničky, pracovní listy a také odkazy na zajímavé stránky).

 

 

 

TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

 

 

Podtéma: U NÁS DOMA S MIKULÁŠEM

29. 11. – 3. 12. 2021                                                  

 

Dílčí cíl: prohlubovat zájem dětí o lidové tradice a zvyky, společně je radostně prožívat; upevňovat citové vztahy v rodině i v kolektivu kamarádů

 

Od 25.11. – 22.12. bude v naší třídě KOČIČEK na praxi studentka 4. ročníku Střední pedagogické školy v Berouně.

 

AKTIVITY:

 

POSEZENÍ U 1. ADVENTNÍ SVÍČKYpoznávat co znamená slovo advent = příchod; rozhovor s dětmi o blížících se svátcích – souvisle se vyjadřovat, tvořit věty, nevykřikovat; zopakovat si hudebně pohybovou hru Naše máma řekla; tvořivá práce z papíru – stříhat, kreslit, lepit – Kornout na nadílku – učit se vázat uzel a kličku

 

MIKULÁŠSKÉ ŘÍKÁNÍrozvíjet správnou výslovnost a kultivovaný přednes, postupný nácvik básně Mikuláš; rytmizovat slova – krátké/dlouhé, hra Na tělo – tleskat, dupat…; pohyb. hříčka Růžky, kožichy, kopyta, ocas…; pracovní list Advent

Řízenou činnost s dětmi povede praktikantka

 

ČERTOVSKÉ PÍSNIČKY A HÁDANKY v hádankách rozvíjet dětské myšlení a představivost; seznámit děti s novou písní a její postupný nácvik spojit s pohybem; Čert, čertík, čertíček – tvořivá práce z barevného papíru; vymyslet veselé čertovské jméno; výstava – Jaký může být čert?

Řízenou činnost s dětmi povede praktikantka

 

ČERTOVSKÁ ROZCVIČKA procvičit celé tělo s motivačními říkankami, taneční improvizace s písní Bu, bu, bu; prolézat tunely i o závod – Čertí rojení; pohybová hra Na brblavého čerta; andělská relaxace; Mikuláš – nakreslit postavu podle básničky

Cvičení i řízenou činnost s dětmi povede praktikanka

 

CO DĚLAJÍ ČERTI V PEKLE soustředěně vyslechnout krátký příběh, pokusit se o dramatizaci, vystřídat se v rolích – Lucifer a čtyři čerti; jak se správně chovat v divadle

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠspolečně přivítat návštěvu; zazpívat písničku, přednést básničku – společně/individuálně; poděkovat za nadílku

 

 

 BÁSNIČKY A PÍSNIČKY K TÝDENNÍMU TÉMATU:

,,Čertíku, Bertíku“

,,Naše máma řekla“

,,Čerti v pekle“