Předškoláci

 

Stránka pro rodiče předškolních dětí

 

Vytvořili jsme tuto stránku pro vzdělávání našich předškoláčků. Naleznete zde témata, o kterých si s dětmi daný týden ve školce povídáme.  K nim nabízíme doplňkové aktivity, které můžete využít doma jako zpestření probíraných témat (písničky, básničky, pracovní listy a také odkazy na zajímavé stránky).

 

 

KDYŽ VŠECHNO KVETE

 

TÉMA: JAK KVETOUCÍ JE BAREVNÁ PŘÍRODA 23. 5. – 27. 5. 2022

 

SPECIFICKÝ CÍL: VNÍMAT ZMĚNY V PŘÍRODĚ, JEJÍ ROZMANITOST

 

AKTIVITY:

 

  • ,,MOTÝLI“ – vývoj motýla (rozhovor nad obrázkem, pracovní list k tématu), výtvarná činnost (obkreslování šablony, stříhání, malování temperovými barvami), hodnocení činnosti samotnými dětmi, pozorování hmyzu na školní zahradě

 

  • ,,CVIČENÍ S PADÁKEM“ – rozcvička spojená s rozkladem slov znázorněné pohybem (př. mo – tý – li………tolik dřepů, kolik má slovo slabik), pohybová hra : ,,U potoka“

 

Společné fotografování dětí po jednotlivých třídách – úterý 24. 5. od 9,30 hodin

 

 

  • ,,VÁZA“ – tvořivá činnost, dekorování papírové ruličky (procvičování grafomotoriky), malování jarních květin temperovými barvami na pozadí formátu A3

 

  • ,,TANCOVALA V LESE VÍLA“ – četba pohádky: O sněženkové víle“, rozhovor nad textem, poslech písničky od skupiny Hradišťan: ,,Tancovala v lese víla“ – improvizovaný tanec či pohyb s jemnými šátky (sebereflexe dětí)

 

  • ,,ČÁRY MÁRY V DUTÉM STROMĚ“ – nácvik nové písničky, dechové i rytmické cvičení, určování první a poslední hlásky, rozklad slov na slabiky, opakování počtu 1 – 10, obrázek k tématu

 

 

V PÁTEK 27. 5. OD 15, 30 HODIN VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA ZAHRADNÍ SLAVNOST V AREÁLU NAŠÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY – VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY ACCORDO TRIO, OSLAVU MDD A ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

 

 

 

 

KUKLA
Byla jedna kukla a ta kukla pukla.
Vyletěl z ní v širý svět motýl krásný jako květ.
Potkala ho včelička udivená celičká.
Copak ty jsi za stvoření? Vždyť jsi jako kytička.
Motýlek jí ale řek’, což některá z kytiček
lítá, lítá, jen se kmitá.
Já jsem přece motýlek.
První letěl bělásek, druhý letěl modrásek
a poslední žluťásek.
Za chviličku, za chvilku, to vám bylo motýlků.