Předškoláci

Stránka pro rodiče předškolních dětí

 

Vytvořili jsme tuto stránku pro vzdělávání našich předškoláčků. Naleznete zde témata, o kterých si s dětmi daný týden ve školce povídáme.  K nim nabízíme doplňkové aktivity, které můžete využít doma jako zpestření probíraných témat (písničky, básničky, pracovní listy a také odkazy na zajímavé stránky).

 

Od pondělí 6. 9. budete mít na této stránce přehled, na jaké téma si v daném týdnu budeme s dětmi povídat, jaké básničky se naučíme a jaké písničky si budeme zpívat.

 

 

KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLKY

 

 

Podtéma: TADY JSEM DOMA

                  20. –  24. 9. 2021                                                  

 

Dílčí cíl: posilovat citové vztahy k druhým lidem – v rodině, v MŠ; rozvíjet souvislé vyjadřování; učit se používat KOUZELNÁ SLOVÍČKA – prosím, děkuji, dobrý den, nashledanou, promiň, omlouvám se

 

AKTIVITY:

 

MOJE RODINApojmenovávat členy rodiny a znát jejich jména; poznávat jak se o nás starají, ochraňují, jak jim pomáháme – rozhovor s dětmi; nácvik básně Domov spojený s pohybem; kresba s básničkou Domeček

 

TATÍNEK A MAMINKA  – procvičit barvy, pojmy – kulatý, špičatý, hranatý, počet 1 – 6; hra Nechci vidět – procvičit části lidského těla, sestavit lidskou postavu z geometrických tvarů; hádanky s říkadly – Kdo je to?; pracovní list – Kolik je členů rodiny?

 

DOMA JSOU VŠICHNI POSPOLU – upevňovat citový vztah k rodičům; nácvik nové písničky s klavírem, rozhovor Co děláme společně s rodiči – procvičit slovesa s hrou na tělo, ke zpěvu známých písní využít hru na dětské hudební nástrojky, zopakovat HPH Když jsi kamarád

 

KDE BYDLÍME – kreslit na základě citového prožitku, vystřihávat a pečlivě nalepovat do předem připraveného pozadí, správně držet pastelku a nůžky; poznávat kde bydlíme – adresu, rozdíl město/vesnice; zopakovat si novou báseň i píseň

 

JAK SE CIPÍSEK NARODIL – V. Čtvrtek – společným poslechem pohádky prožívat s dětmi příjemné chvíle; soustředit se na poslech, převyprávět příběh s ilustracemi, zahrát si hříčku Človíček; vytvořit z papíru Srdíčko pro rodiče

 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA MARILE – informace na hlavní nástěnce

 

 

Říkáme si básničku:

KAMARÁD

KAMARÁD, KAMARÁD,

TO JE TEN, CO MÁ TĚ RÁD.

POMŮŽE MI, PORADÍ,

PO VLÁSKÁCH MĚ POHLADÍ.

VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI,

PROTOŽE SE MÁME RÁDI!

 

 

Učíme se písničku: ,,KDYŽ KAMARÁD NEMŮŽE“ (notový záznam je umístěn na nástěnce v šatně předškoláků).

                                 ,,ZÁŘÍ“