Předškoláci

 

Stránka pro rodiče předškolních dětí

 

Vytvořili jsme tuto stránku pro vzdělávání našich předškoláčků. Naleznete zde témata, o kterých si s dětmi daný týden ve školce povídáme.  K nim nabízíme doplňkové aktivity, které můžete využít doma jako zpestření probíraných témat (písničky, básničky, pracovní listy a také odkazy na zajímavé stránky).

 

 

 

TÉMA: TADY JSEM DOMA 26. 9. – 30. 10. 2022

 

Specifický cíl: rozvíjet dětskou fantazii

 

  • ,,PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK“ – 3. lekce

 

  • ,,MÁME SE RÁDI“ – pojmenovat jednotlivé členy rodiny, vnímat soudržnost a lásku v rodině, vážit si péče rodičů a prarodičů (dbát na správný řečový projev dětí, mluvit v jednoduchých souvětích), zopakovat základní společenské chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat), využití pracovního listu

 

  • STÁTNÍ SVÁTEK – STŘEDA 28. 9. 

 

  • ,,MUZIKANTSKÁ RODINA“ – poslech písničky, rytmické a dechové cvičení, nabídka kuchyňského nádobí k rytmizaci (vařečky, pokličky, skleničky, lžičky), zpěv po skupinách, střídání muzikantů x zpěváků

 

  • ,,MOJE RODINA“ – závěrečné shrnutí tématu, umět vyjmenovat, kdo patří do naší rodiny, místo, kde žiji a bydlím, umět nakreslit jednotlivé členy rodiny (zachytit proporce, detaily, využít barevnou škálu), společný zpěv písniček:

           ,,Když kamarád nemůže“

           ,,Muzikantská rodina“

 

 

 

  • Seznamovat se s pravidly soužití ve třídě:   1. Jsme kamarádi

                                                                                    2. Jsme slušní

                                                                                    3. Mluví jen jeden

                                                                                    4. Nasloucháme si

                                                                                    5. Uklízíme si

                                                                                    6. Hlásíme se o slovo

                                                                                    7. Pracujeme potichu

                                                                                   8. Chráníme si zdraví

 

 

 

JDEME SPOLU

JDEME SPOLU DO ŠKOLKY, V RUKOU MÁME FÁBORKY.

NAD ŠKOLKOU SE MRAČÍ MRAKY, CHTĚLY BY HRÁT S NÁMI TAKY.

JAKOU ZNAČKU MÁŠ? A RUKU MI DÁŠ?

ZPÍVÁME SI: JE TU ZÁŘÍ

JE TU ZÁŘÍ, KÁJA, PEPA, MÁŘÍ, VŠICHNI BĚŽÍ DO ŠKOLKY, JE TO V RICHTIKU, TEPLÁKY A BAČKORKY MAJÍ V PYTLÍKU.

HONEM, HONEM, ŠUPY ŠUP, AŤ JSME TADY CO BY DUP, HONEM, HONEM RAZ DVA TŘI, POZDĚ JÍT SE NEPATŘÍ.

NAŠE ŠKOLKA

PACI, PACI, PACIČKY, MY JSME SPRÁVNÉ DĚTIČKY.

AŤ JSME KLUCI NEBO HOLKY, CHODÍME DO JEDNÉ ŠKOLKY.

NAŠE ŠKOLKA MALÁ JE, MATEŘSKÁ SE JMENUJE.

RÁDI DO NÍ CHODÍME, ZA RUCE SE VODÍME.

HRAJEME SI, CVIČÍME, ZPÍVÁME A KRESLÍME.

VŠICHNI SE TU RÁDI MÁME, PROTOŽE SE DOBŘE ZNÁME.