Zápis do mateřské školy

 

 

 

Zápis-vyvěšení rozhodnutí 2024

 

 

Zápis-přijetí 2024

 

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy Perníková chaloupka pro školní rok 2024/2025

proběhl ve čtvrtek 2.5.2024 od 10,00 – 16,00 hodin.

 

Rodiče s sebou k zápisu potřebují: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list, přihlášku k předškolnímu vzdělávání a přílohu k přihlášce potvrzenou pediatrem (oba dokumenty ke stažení níže). V tištěné podobě možné vyzvednout v MŠ.

 

Nahlédnutí do spisu vám bude umožněno v pátek 10.5. od 10,00 – 15,00 hodin.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno dne 14.5. v 10,00 hodin na webových stránkách školy a vyvěšeno na budově školy pod registračním číslem, které vám bylo při zápisu písemně přiděleno.

 

Mgr. Radka Štáhlová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Zápis – žádost o přijetí

 

 

Zápis – příloha k žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy

 

 

Zápis-kritéria 2024

 

 

 

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2024

 

V době letních prázdnin bude naše MŠ otevřena ve dnech 8. 7. – 19. 7. 2024

 

Pokud máte v tomto termínu zájem o docházku vašeho dítěte do naší kmenové školky, nahlaste, prosím, do pátku 17. 5. třídním učitelkám.

 

Budete-li využívat prázdninový provoz i na jiných MŠ (viz tabulka na úřední desce školy), vyzvedněte si nebo stáhněte z webových stránek dané školy v týdnu od 20. 5. – 24. 5. přihlášku na dobu určitou a v týdnu od 27. 5. – 31. 5. přihlaste své děti na tyto mateřské školy.

Prosím o dodržení výše uvedených termínů!

 

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz probíhá ve správním řízení, proto musí být vaše vyplněná přihláška potvrzena dětským lékařem. Dále budete potřebovat kopii evidenčního listu, který vám na požádání vystaví třídní učitelky.

Prázdninový provoz pro přihlášené děti bude tento rok zpoplatněn v souladu s Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

Školkovné v době prázdninového provozu:

  • platí se poměrná část školkovného v dané MŠ za dobu, kdy má školka otevřeno
  • pokud přihlášené dítě nebude docházku v době otevření MŠ využívat, vrací se částka pouze za stravné (školkovné NE)
  • informace k platbám vám v červnu zašle sms zprávou vedoucí ŠJ

 

 V naší MŠ bude pro měsíc červenec stanoven poplatek ve výši 206,- Kč.

 

 

Příbrami dne: 2. 5. 2024               Mgr. Radka Štáhlová, řed. školy

 

 

Prázdninový provoz-přihláška 2024