Zápis do mateřské školy

 

 

 

 Pro školní rok 2021/2022 nemáme žádné volné místo.

 

 

Informace pro rodiče k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

 

 

Zápis 2021 – Informace ředitelky školy

 

Zápis 2021 – Přijetí – registrační čísla

 

 

 

Zápis 2021 – Žádost o přijetí dítěte

 

Zápis 2021- Příloha k žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy

 

Zápis 2021 – Čestné prohlášení k očkování

 

Zápis 2021 – Kritéria přijímání