Zápis do mateřské školy

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

 

 

Zápis do Mateřské školy Perníková chaloupka pro školní rok 2022/2023  probíhal ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 10,00 hodin do 16,00 hodin.

 

                  

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve smyslu §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zveřejněný seznam uchazečů je pod registračním číslem s výsledkem řízení uchazeče podle §183 odst. 2 (školský zákon).

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání od 1. 9. 2022, za oznámená.

 

 

 Mgr. Radka Štáhlová, ředitelka školy

 

 

 

 

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

PŘIJAT/A:  

     

11/05/22                                 38/05/22                                                                    

12/05/22                                 39/05/22

14/05/22                                 40/05/22

15/05/22                                 42/05/22

16/05/22                                 44/05/22

17/05/22

18/05/22

19/05/22

20/05/22

23/05/22

25/05/22

26/05/22

27/05/22

28/05/22

29/05/22

32/05/22

33/05/22

34/05/22

35/05/22

 

 

 

 

Zápis 2022 – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

Zápis 2022 – Příloha k žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy

 

 

Zápis – kritéria 2022

 

 

 

 

 

Prázdninový provoz – přihláška 2022

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022

 

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE NAŠE ŠKOLKA OTEVŘENA VE DNECH  1., 4., (5. a 6. 7. – STÁTNÍ SVÁTEK), 7. a 8. ČERVENCE.

V SRPNU SE JEDNÁ O DNY 29., 30. a 31.

POKUD MÁTE V TOMTO TERMÍNU ZÁJEM O DOCHÁZKU VAŠEHO DÍTĚTE DO MŠ PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, NAHLASTE, PROSÍM, DO PÁTKU 13. 5. TŘÍDNÍM UČITELKÁM.

RODIČE DĚTÍ Z OSTATNÍCH PŘÍBRAMSKÝCH ŠKOLEK K NÁM MOHOU SVÉ DĚTI PŘIHLÁSIT DO VÝŠE KAPACITY NAŠÍ ŠKOLY  – NEJPOZDĚJI DO 27. 5. 2022.

TENTO TERMÍN JE ZÁVAZNÝ I PRO VÁS, KTEŘÍ CHCETE SVÉ DÍTĚ UMÍSTIT O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH DO JINÉ ŠKOLKY. V TÝDNU OD 16. 5. – 20. 5. SI VYZVEDNĚTE (NEBO STÁHNĚTE Z WEBOVÝCH STRÁNEK DANÉ ŠKOLKY) PŘIHLÁŠKU NA DOBU URČITOU (PLATNÁ JEN NA PRÁZDNINY 2022).

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PROBÍHÁ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ, PROTO MUSÍ BÝT VAŠE VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA POTVRZENA DĚTSKÝM LÉKAŘEM. DÁLE BUDETE POTŘEBOVAT KOPII EVIDENČNÍHO LISTU, KTERÝ VÁM NA POŽÁDÁNÍ VYSTAVÍ TŘÍDNÍ UČITELKY.

POKUD BUDETE VYUŽÍVAT O PRÁZDNINÁCH PROVOZ I JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL, JE NUTNÉ SE NA TYTO ŠKOLKY PŘIHLÁSIT DO 27. 5. 2022.

Mgr. Radka Štáhlová, ředitelka školy