Informace

!!!!POPLATKY ZA STRAVNÉ

– změna od 1. 9. 2020 !!!!!

Pracovní doba vedoucí ŠJ

 

 

Zákonný zástupce, který se rozhodne neposlat dítě do mateřské školy i přesto, že je její činnost obnovena, hradí úplatu.

 Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování v mateřské škole (mimořádné opatření )

Vzhledem k hygienickým opatřením a doporučením MŠMT :

– před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

–  děti si v rámci sebeobsluhy samy svačinky a pití nenabírají, pomazánky nemažou, polévku nenalévají a neberou si ani příbory. Veškeré pokrmy vydává pouze personál včetně čistých příborů.

– při přípravě jídel a při vydávání se dodržuje zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

pitný režim na zahradě: děti si denně nosí své, podepsané lahvičky, buď s vlastním pitím nebo jim paní učitelka nalije čaj, vodu….dle přání. Za hygienu lahviček zodpovídají rodiče !!!!!!!