Informace

Pracovní doba vedoucí ŠJ

 

Změna prac. doby vedoucí šj: (zdravotní důvody)

21.9.      11:00 – 13:30

29.9.       6:30 –  8:30

 Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování v mateřské škole (mimořádné opatření )

Vzhledem k hygienickým opatřením a doporučením MŠMT :

– před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

– při přípravě jídel a při vydávání se dodržuje zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

pitný režim na zahradě: děti si denně nosí své, podepsané lahvičky, buď s vlastním pitím nebo jim paní učitelka nalije čaj, vodu….dle přání. Za hygienu lahviček zodpovídají rodiče !!!!!!!