Informace

Změna pracovní doby vedoucí šj:

 

2.6.                6:30 – 9:30

 

Z důvodu zvýšení cen většiny druhů potravin, bude s platností 

od 1. ledna 2022 zvýšena úplata za školní stravování.

Je nutné mít upravené zálohové částky u trvalých příkazů od 1.1.2022 !!! (informace na POPLATKY ŠJ)

 

Pro školní rok 2021/2022 je od 1. září 2021 stanovena částka za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 350,- Kč.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování v mateřské škole (mimořádné opatření )

Vzhledem k hygienickým opatřením a doporučením MŠMT :

– před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

– při přípravě jídel a při vydávání se dodržuje zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

pitný režim na zahradě: děti si denně nosí své, podepsané lahvičky, buď s vlastním pitím nebo jim paní učitelka nalije čaj, vodu….dle přání. Za hygienu lahviček zodpovídají rodiče !!!!!!!