Informace


 

 Pro školní rok 2022/2023 je od 1. září 2021 stanovena částka za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši       350,- Kč

Změna pracovní doby vedoucí šj v těchto dnech:

 

22.12.         NEBUDE