Poplatky

Provozní poplatek 300,-Kč / měsíc

Děti, které dovrší ve školním roce 6 let a děti s odloženou školní docházkou, jsou od poplatku osvobozeny.

Poplatky za stravné

Pro školní rok 2017 – 2018 podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 16,- Kč
Svačina 6,- Kč
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 17,- Kč
Svačina 7,- Kč
Celkem 29,- Kč
Celkem 31,- Kč