Ve školním roce 2022/2023 , pokud bude příznivější epidemiologická situace, budeme zařazovat v rámci ŠVP zájmové aktivity pro nejstarší předškolní děti. V zájmu přirozeného vývoje dítěte budou po krátkém odpoledním odpočinku prováděny zájmové aktivity. Do těchto aktivit budou docházet přihlášené děti pravidelně v pondělí, po ranní směně daných p. učitelek.

Rády bychom Vás informovaly o tom, že tyto aktivity konají paní učitelky po své pracovní době, ve svém volnu a zdarma.

Šikulka s Lenkou, Alenou a Milenou, Majkou

keramické tvoření

Děti budou rozděleny do dvou skupin

 

Zpívání s Mirkou

rozvoj hudebních dovedností ( rytmizace, hra na tělo, zpěv, hra na dětské hudební nástrojky, tanečky…)

 

NABÍDKU CELOŠKOLNÍCH AKTIVIT NALEZNETE NÍŽE POD OBRÁZKEM…

V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU

SE DĚTI MOHOU TĚŠIT NA TYTO AKTIVITY

 • Návštěvy divadla, koncerty
 • Divadelní a kulturní představení v MŠ
 • Aktivní školka – předškoláci v tělocvičně
 • Martinská slavnost
 • Tvořivá odpoledne pro rodiče a děti
 • Škola v přírodě
 • Pravidelné focení v MŠ ve třídách
 • Profi focení – vánoční a společné foto tříd
 • Loučení s podzimem – beseda s myslivcem
 • Mikuláš, vánoční besídky
 • Vánoční zpívání u stromečku
 • Tříkrálový průvod v MŠ
 • Oslava Masopustu
 • Čarodějnický rej
 • Výlety do okolí
 • Oslava Dne matek a MDD
 • Rozloučení s předškoláky
 • Spaní v MŠ pro předškoláky
 • Návštěvy solná jeskyně
 • Plavání předškoláků
 • Celoškolní výlet
 • Další aktivity dle zájmu dětí