Ve školním roce 2019/2020 budeme zařazovat v rámci ŠVP zájmové aktivity pro nejstarší předškolní děti. V zájmu přirozeného vývoje dítěte budou po asi 15 minutovém odpoledním odpočinku prováděny zájmové aktivity. Do těchto aktivit budou docházet přihlášené děti pravidelně v pondělí, po ranní směně dané p. učitelky (začínáme v říjnu).

Rády bychom Vás informovaly o tom, že tyto aktivity konají paní učitelky po své pracovní době, ve svém volnu a zdarma.

Zvoneček s Mirkou

písničky, tanečky, hra na tělo a dětské hudební nástroje

Šikulka s Lenkou a Alenou

keramické tvoření

Hýbánky s Milenou

sportovní a pohybové hry

Rozmarýnek s Ivanou

přírodovědně rukodělné činnosti

V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU

SE DĚTI MOHOU TĚŠIT NA TYTO AKTIVITY

 • Návštěvy divadla, koncerty
 • Divadelní a kulturní představení v MŠ
 • Tvořivá odpoledne pro rodiče a děti
 • Škola v přírodě
 • Pravidelné focení
 • Loučení s podzimem – beseda s myslivcem, návštěva lesa
 • Spolupráce s eko farmou Orlov
 • Mikuláš, vánoční besídky
 • Vánoční zpívání u stromečku
 • Oslava Masopustu
 • Čarodějnický rej
 • Aktivní školka
 • Výlety do okolí
 • Oslava Dne matek a MDD
 • Rozloučení s předškoláky
 • Spaní v MŠ pro předškoláky
 • Návštěvy solná jeskyně
 • Plavání
 • Celoškolní výlet
 • Další aktivity dle zájmu dětí