Naše třídy

Pejsek

Ve třídě PEJSEK o vaše děti pečuje paní učitelka Mirka Procházková a paní učitelka Alena Šolarová.

V této třídě je heterogenní složení dětí ve věku od tří do pěti let.

Kočička

Ve třídě KOČIČKA o vaše děti pečuje paní ředitelka Radka Štáhlová, paní učitelka Milena Stoklasová a paní učitelka Lenka Vacková (částečný úvazek – na pobyt venku a oběd).

V době nepřítomnosti p. uč. Mileny Stoklasové, zastupuje p. uč. Jaromíra Bejčková.

V této třídě je heterogenní složení dětí ve věku od pěti do šesti let a děti s odloženou školní docházkou.

Kuřátko

Ve třídě KUŘÁTKO o vaše děti pečuje paní učitelka Majka Kastnerová a paní učitelka Lenka Vyskočilová (zástupkyně ředitelky).

V dopoledních hodinách je přítomna asistentka pedagoga Jana Sirůčková.

V této třídě je heterogenní složení dětí ve věku od tří do pěti let.