ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

 Na školku v přírodě pojedeme v květnu od 13. 5. do 17. 5., a to do penzionu U Nováků v Kožlí u Orlíku nad Vltavou, kde jsme byli i v loňském roce moc spokojeni. Cena za pobyt, stravu a cestovné je 2000,-Kč. Částku, prosíme, uhraďte do pátku 29. 3. 2019 na účet Spolku. Bankovní spojení 27 6489840247 / 0100. Pořadové číslo Vašeho dítěte na přihlášce bude sloužit jako variabilní symbol.