RODIČOVSKÉ PŘÍSPĚVKY

Milí rodiče, na schůzce rodičů dne 11.9. 2018 byl všemi rodiči odsouhlasen příspěvek do Spolku pro školní rok 2018/19 ve výši 1500,- Kč na 1 rok a 1 dítě a 2800,- Kč v případě sourozenců ve školce. Částku lze rozdělit na dvě části, první polovina (750,- či 1400,- Kč) je splatná do 31.10.2018 a druhá polovina do 31.1. 2019. Z tohoto příspěvku budou hrazena mimo jiné veškerá divadelní představení a výlety, které proběhnou v tomto školním roce, kromě návštěvy solné jeskyně, plavání a školky v přírodě.

Příspěvek, prosím, uhraďte na číslo účtu Spolku: 27-6489840247/0100, variabilní symbol: datum narození dítěte bez konečného čtyřčíslí. Do zprávy pro příjemce pište, prosím, jméno Vašeho dítěte.

Pozor, tento účet není shodný s účtem pro placení úhrady MŠ a stravného!!!