PODĚKOVÁNÍ

Velký dík patří maminkám, které nám pomohly na podzimní burze. Též děkujeme výboru Spolku Perníková chaloupka za aktivní spolupráci s vedením MŠ .