Poplatky

 

Návrhy a připomínky ke školní jídelně na e-mail : jídelna@mspch.cz

 

POPLATKY ZA STRAVNÉ :

 Pro školní rok 2017 – 2018 z důvodu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

A) – děti do 6 let:                                                  B) – děti od 7 let:

Přesnídávka         7,- Kč                             Přesnídávka                   7,- Kč

Oběd                     18,- Kč                             Oběd                              20,- Kč

Svačina                  6,- Kč                             Svačina                           6,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………….

Celodenní strava     31,- Kč                     Celodenní strava           33,- Kč

 

Záloha hrazena trvalým příkazem se nemění!!!

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 3.9.2012

 

Termín výběrů a výplat za stravné:

VÝBĚR POPLATKŮ A VÝPLATA PŘEPLATKŮ  ZA STRAVNÉ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:    12 / 2017  

Důležité upozornění

(otevřít)

  

 

10.12.              —————               11:00 – 15:00                                         

 11.12.             6:30 – 10:30               ——————-

 13.12.               ————–               11:00 – 15:00

NEJPOZDĚJI:

 14.12.              6:30 – 10:30             ——————               

 

 

 

 číslo účtu: 524819359/0800

variabilní symbol: rodné číslo strávníka (bez konečného čtyřčíslí) 

 

 

 PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ :  10,11,12/2018  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET V MĚSÍCI:    12/2018

 

 

———————————————————————————————————–

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání je možné hradit také trvalým příkazem:

částka :      900,- Kč (stravné a úplata)………………strávník 3-6 let

                   950,- Kč ( stravné a úplata) …………..strávník 7-10 let

                   600,- Kč (stravné) ………………………..strávník 3-6 let

                   650,- Kč (stravné)  ………………………. strávník 7-10 let

           

na č.účtu : 524819359

kód banky : 0800

variab.symbol :rodné číslo strávníka  (bez konečného čtyřčíslí)

– platby provádět k 15.dni v měsíci