Poplatky

 

Návrhy a připomínky ke školní jídelně na e-mail : jídelna@mspch.cz

 

POPLATKY ZA STRAVNÉ :

 Pro školní rok 2018 – 2019 z důvodu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

A) – děti do 6 let:                                                  B) – děti od 7 let:

Přesnídávka         7,- Kč                             Přesnídávka                   7,- Kč

Oběd                     18,- Kč                             Oběd                              20,- Kč

Svačina                  6,- Kč                             Svačina                           6,- Kč

……………………………………………………………………………………………………………….

Celodenní strava     31,- Kč                     Celodenní strava           33,- Kč

 

Záloha hrazena trvalým příkazem se nemění!!!

Veškeré výše uvedené změny nabývají platnost od 3.9.2018

 

Termín výběrů a výplat za stravné:

VÝBĚR POPLATKŮ A VÝPLATA PŘEPLATKŮ  ZA STRAVNÉ U VEDOUCÍ   STRAVOVNY NA MĚSÍC:  4/2019

   9.4.                  6:30 – 10:30             —————                                         

 10.4.                   —————-           11:00 – 15:00     

 11.4.                  6:30 – 10:30             ————— 

 12.4.                  —————-            10:30 – 14:30 

NEJPOZDĚJI:

 15.4.                  —————-            11:00 – 15:00             

 

 

 číslo účtu: 524819359/0800

variabilní symbol: rodné číslo strávníka (bez konečného čtyřčíslí) 

 

 

 PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ HRAZENÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM ZA OBDOBÍ :  1,2,3/2019  BUDOU ODESLÁNY ZPĚT NA ÚČET V MĚSÍCI:    4/2019

 

 

———————————————————————————————————–

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání (300,- Kč) je možné hradit také trvalým příkazem:

částka :    1000,- Kč (stravné a úplata)……………..strávník 3-6 let

                   1050,- Kč ( stravné a úplata) ……………strávník 7-10 let

                    700,- Kč (stravné) ………………………..strávník 3-6 let

                    750,- Kč (stravné)  ………………………. strávník 7-10 let

           

na č.účtu : 524819359

kód banky : 0800

variab.symbol :rodné číslo strávníka  (bez konečného čtyřčíslí)

– platby provádět k 15.dni v měsíci