Informace

V případě požadavku o potvrzení na slevu na dani za umístění dítěte za zdaňovací období 2018 je nutné se zapsat v mateřské škole na nástěnce. Vytištěný tiskopis budou  mít k dispozici ve vaší třídě  paní učitelky do 2 pracovních dnů.

 Změna pracovní doby vedoucí ŠJ: