Informace

 Pracovní doba vedoucí ŠJ

 

 

 Změna pracovní doby vedoucí ŠJ:

15.11.     10:30 – 12:00 (rodinné důvody)